80. rocznica powstania Towarzystwa Chrystusowego

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września 1932 r. Prymas Polski kard. August Hlond urzeczywistnił swoją ideę duszpasterskiej pomocy emigrującym Polakom powołując do istnienia nowe zgromadzenie zakonne – Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. W dekrecie założycielskim napisał: Po uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej, pismem Świętej Kongregacji dla Spraw Zakonnych z dnia 10 VI 1931 roku obecnym pismem zgodnie z kan. 492 §1 erygujemy kanonicznie nowe zgromadzenie zakonne pod nazwą Zgromadzenie Świętego Grobu, którego celem specjalnym jest troska i staranie o Polaków, którzy wyemigrowali i emigrują. Nowe Zgromadzenie, jako zgromadzenie na prawach diecezjalnych ma siedzibę w wiosce Potulice, Archidiecezji naszej Gnieźnieńskiej. Według norm prawa będzie poddane Ordynariuszowi Gnieźnieńskiemu, będzie się rządziło ustawami, które wkrótce zostaną napisane. Poznań, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 8 września 1932 r. +August Kardynał Hlond W 80. rocznicę tego wydarzenia, w Domu Głównym zgromadzenia w Poznaniu chrystusowcy dziękowali Panu Bogu za powstanie swojej wspólnoty i lata posługi wśród polskich emigrantów oraz zawierzali Mu swoją przyszłość. W uroczystości – oprócz mieszkańców Domu Głównego - uczestniczyli współbracia z domu zakonnego w Puszczykowie oraz nowicjusze i aspiranci z Mórkowa wraz z wychowawcami. Tym samym utworzyła się symboliczna, jak na jubileusz, wspólnota. Oto w sercu zgromadzenia, wokół Przełożonego Generalnego zgromadzili się najstarsi współbracia, którzy tworzyli przez dziesięciolecia historię Towarzystwa Chrystusowego i najmłodsi, którzy dopiero co przekroczyli zakonne progi i przygotowują się do złożenia pierwszych ślubów zakonnych. Uroczysta Msza Święta dziękczynna rozpoczęła się o godz. 11.30. Pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego koncelebrowało ją 28 kapłanów. We wstępie ks. Generał zauważył niejako dwa wymiary naszego dziękczynienia: osobisty każdego z chrystusowców za dar powołania do tej konkretnej wspólnoty i realizowania w niej osobistego powołania do świętości oraz wymiar kościelny, jakim jest realizacja przez Towarzystwo misji duszpasterskiej wśród rodaków na całym świecie. Homilię wygłosił ekonom zgromadzenia ks. Krzysztof Musiałek. Nawiązując do dzisiejszego święta i tytułu Maryi – Matki Bożej Siewnej mówił m.in. o odwadze i wierze, jakie miał kard. Hlond rzucając w tamtych trudnych czasach na grunt Kościoła – niczym ziarno w ziemię – nowe zgromadzenie i zawierzając jego owoce Matce Bożej. Przed błogosławieństwem, w duchu uwielbienia Pana Boga odśpiewano Te Deum laudamus, a na zakończenie hymn Towarzystwa Chrystusowego „My, Chryste, hufiec Twój”. Po obiedzie wszyscy zgromadzili się w holu przy figurze Matki Bożej, gdzie odnowili akt zawierzenia zgromadzenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

Kategorie strony: Fotogalerie | Galerie home |
08 września 2012r. 06 stycznia 2016r. 1 2908 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne