Sympozjum hlondowskie i archidiecezjalne rozpoczęcie Roku Wiary w Pyrzycach Oficjalne rozpoczęcie Roku Wiary w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej odbyło się 11 października w prowadzonej przez księży chrystusowców parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach. Uroczysta Msza Święta na inaugurację Roku Wiary pod przewodnictwem metropolity szczecińsko-kamieńskiego abpa Andrzeja Dzięgi poprzedzona została konferencją naukową poświęconą osobie Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski i założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Miejsce archidiecezjalnej inauguracji Roku Wiary nie jest przypadkowe. Na tamtych terenach dział bowiem św. Otton z Bambergu, a Pyrzyce stanowiły centrum chrztu Pomorzan. Do dziś jest tam pamiątkowa studzienka związana z chrztem tamtych ziem, a w kościele od kilku lat znajdują się relikwie św. Ottona. Konferencja naukowa poświęcona kard. Hlondowi W konferencji naukowej „Sługa Boży, Prymas August Hlond – duszpasterz i mąż stanu. Doniosłe Dziedzictwo”, która rozpoczęła się o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach wzięli udział m.in.: abp Andrzeja Dzięga – metropolita szczecińsko-kamieński, księża chrystusowcy z przełożonym generalnym ks. Tomaszem Sielickim i wikariuszem generalnym ks. Krzysztofem Grzelakiem na czele, księża diecezjalni, wszyscy klerycy seminarium chrystusowców z przełożonymi, nowicjusze Towarzystwa z magistrem nowicjatu, klerycy szczecińskiego seminarium, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i wiele osób zainteresowanych poruszaną problematyką. Sympozjum było bardzo bogate treściowo, a referaty prezentowali znawcy tematu z całej Polski. Wszystkich przywitał proboszcz parafii ks. Zbigniew Rakiej TChr. Słowa przywitania skierowali do zgromadzonych także starosta powiatu i burmistrz Pyrzyc. Następnie rozpoczęła się pierwsza sesja naukowa, w której wygłoszono następujące referaty: ks. proboszcz Zbigniew Rakiej – Wprowadzenie – Chrześcijaństwo w regionie – między misją św. Ottona a posługą Sługi Bożego A. Hlonda; prof. dr hab. Jerzy Pietrzak (Uniwersytet Wrocławski) – Pełnia prymasostwa; ks. prof. dr hab. Grzegorz Wejman (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego) – Prymas August Hlond – budowniczy polskiej administracji kościelnej na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, ks. prof. Jacek Urban (Instytut Jana Pawła II w Krakowie) – Prymas August Hlond a kardynał Adam Sapieha. Kontakty wzajemne – to przedłożenie pod nieobecność autora odczytał ks. Rakiej. Popołudniowa sesja odbyła się w sali domu kultury w Pyrzycach o godz. 14.00. Złożyły się na nią następujące wystąpienia: prof. dr hab. Marek Kornat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Prymas August Hlond w opinii międzynarodowej lat 30. XX w.; dr Tadeusz Krawczak (Archiwum Akt Nowych) – Kardynał August Hlond w świetle źródeł archiwalnych; o. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Kult Maryjny w posłudze Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda; ks. dr Jarosław Wąsowicz (SDB) – Salezjanie na Ziemiach Zachodnich; ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej (Towarzystwo Chrystusowe, Uniwersytet im. A. Mickiewicza) – Chrystusowcy na Pomorzu Zachodnim; dr Jan Macholak (Archiwum Państwowe w Szczecinie) – Życie religijne na Pomorzu Zachodnim w świetle źródeł archiwalnych. Rola Prymasa Polski; prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński) – Rola Kościoła katolickiego w procesie polonizacji Pomorza Zachodniego; przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki (Poznań) – Obecny stan procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego kard. A. Hlonda. W przerwie miedzy referatami otwarta została wystawa poświęcona kard. Augustowi Hlondowi. Archidiecezjalne rozpoczęcie Roku Wiary O godz. 18.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta inaugurująca Rok Wiary w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Eucharystia połączona z nieszporami była sprawowana według specjalnie przygotowanego na Rok Wiary formularza mszalnego o nową ewangelizację. W procesji wejścia wniesiono obok ewangeliarza także Katechizm Kościoła katolickiego i dokumenty Soboru Watykańskiego II. Mszy, w otoczeniu swoich biskupów pomocniczych, blisko 80 kapłanów diecezjalnych i zakonnych (w tym wielu chrystusowców z najwyższymi przełożonymi), seminarzystów, sióstr zakonnych i licznie zgromadzonych wiernych, przewodniczył metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga. Rozpoczynając Rok Wiary pasterz diecezji w homilii m.in. wzywał wiernych do pozbycia się lęku przed pójściem do świata i wyzwaniem w nim wiary. Mówił, że można odnieść wrażenie, że Kościół – jak niegdyś apostołowie przerażeni śmiercią Chrystusa – chce się zamknąć na nowo w Wieczerniku. Tymczasem trzeba z tego Wieczernika wyjść do świata z orędziem Ewangelii Jezusa. Temu ma służyć rozpoczynający się Rok Wiary. Mówił także o dziedzictwie wiary, które zostało nam przekazane przez przodków i jest dla dzisiejszego pokolenia zadaniem, aby ponieść je dalej. Po homilii uczestnicy liturgii stając z zapalonym świecami uroczyście wyznali wiarę śpiewając Credo, a w procesji z darami przyniesiono najstarszą księgę chrztów, jako wyraz pamięci i wdzięczności za dar wiary poprzednich pokoleń. Na zakończenie wybrzmiał oficjalny hymn Roku Wiary – Credo Domine, adauge nobis fidem. Organizatorami konferencji byli: parafia pw. św. Ottona w Pyrzycach, Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Burmistrz Miasta Pyrzyce, Starosta Powiatu Pyrzyckiego i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Uroczyste rozpoczęcie Roku Wiary i sympozjum zostało poprzedzone w parafii św. Ottona w Pyrzycach trzydniowym duchowym przygotowaniem podczas wieczornych Mszy Świętych. W przeddzień sympozjum, 10 października o godz. 19.00 w kościele odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Kardynał August Hlond – mąż stanu”.
Kategorie strony: Fotogalerie |
12 października 2012r. 1 2195 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne