Gaudeamus igitur – inauguracja roku akademickiego w naszym seminarium Staje się już tradycją, że 22 października – w rocznicę śmierci założyciela Towarzystwa Chrystusowego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda nasze Wyższe Seminarium Duchowne w Poznaniu inauguruje oficjalnie kolejny rok akademicki. W uroczystości wzięli udział m.in.: przełożeni, wychowawcy i wykładowcy seminarium, najwyżsi przełożeni zgromadzenia z przełożonym generalnym ks. Tomaszem Sielickim na czele, rektor PWTW ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych seminariów duchownych i poznańskich uczelni świeckich, nowicjusze z wychowawcami, współbracia z Domu Głównego oraz przybyli z różnych domów zakonnych i parafii na Pomorzu Zachodnim. Nie zabrakło oczywiście alumnów naszego seminarium. W gronie gości w szczególny sposób trzeba zauważyć ojców i alumnów karmelitów bosych z Poznania z racji połączenia studiów filozoficzno-teologicznych ich seminarium z naszym. Od tego roku mamy więc do czynienia z międzyzakonnym seminarium duchownym, w którym studiuje 39 kleryków: 32 chrystusowców i 7 karmelitów. Nowy rok akademicki zawierzyliśmy najpierw Panu Bogu w uroczystej Eucharystii o godz. 10.00. Mszę pod przewodnictwem i z homilią przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego koncelebrowało 39 kapłanów. Druga cześć uroczystości rozpoczęła się w auli seminaryjnej o godz. 11.30. Po odśpiewaniu Gaude Mater Polonia rektor naszego seminarium ks. Bogusław Burgat nawiązując do Roku Wiary i rocznicy śmierci naszego Założyciela wskazał na motto tego roku w seminarium: „Wiem, komu zawierzyłem”. Treść zawarta w tych słowach prowadzi wychowawców, profesorów i studentów naszego seminarium od początku jego istnienia, czyli od 1950 r. Studia filozofii i teologii służą pogłębianiu wiary i jej przeżywaniu – mówił ks. Rektor. Następnie powitał wszystkich zgromadzonych. Z kolei głos zabrał prefekt seminarium ks. Andrzej Łysy i przedstawił sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej seminarium w ubiegłym roku. Po czym ks. Rektor oficjalnie otworzył nowy rok akademicki. Pierwszym jego akcentem była immatrykulacja sześciu alumnów I roku studiów. Klerycy złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie otrzymali indeksy z rąk ks. prof. dra hab. Zbigniewa Kubackiego – rektora PWTW, do którego afiliowane jest nasze seminarium. Zanim zabrzmiało radosne Gaudeamus igitur… Vivat Academia, Vivat professores przemówił przedstawiciel studentów, dziekan seminarium kl. Damian Jędrzejak. Zwięzły i ciekawy wykład inauguracyjny na temat „Chrystologia Karla Bartha jako metafizyka” wygłosił o. dr Sergiusz Niziński OCD – rektor WSD oo. karmelitów i wykładowca na WT UAM i w naszym seminarium. Następnie wystąpił ks. prof. Zbigniew Kubacki i – jako rektor uczelni, do której należy nasze seminarium – życzył wszystkim dobrego roku, wyraził radość z powiększenia seminarium o ojców karmelitów i nadzieję na dobrą współpracę. Zachęcał też do kontynuowania formacji intelektualnej w ramach studiów licencjackich i doktoranckich. W imieniu prowincjała warszawskiej prowincji ojców karmelitów przemówił o. Wojciech Ciak OCD. Mówił, że ta nowa sytuacja stanowi pewne wyzwanie dla seminarzystów i jednocześnie okazję do wzajemnej inspiracji życiem naszych wspólnot zakonnych. Ostatnie słowo należało do przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasza Sielickiego. „Dwa uczucia dominują – radość i duma z tego, kim i gdzie jesteśmy jako chrystusowcy w osiemdziesiątym roku istnienia naszego zgromadzenia” - mówił ks. Generał. Obecnie chrystusowcy posługują wśród Polonii w 22 krajach świata na 6 kontynentach. Mówiąc o jakości formacji wskazał na naukę języków obcych jako element istotny i w naszym przypadku podstawowe narzędzie pracy i posługi. Poruszył także kwestię nowej ewangelizacji, która wpisuje się w naszą misję wśród Polonii koniecznością zmiany modelu duszpasterstwa emigracyjnego i wychodzenia z enklaw polskości, jakie tworzą polonijne ośrodki ku lokalnym środowiskom, aby dzielić się swoją wiarą. Na zakończenie uczestnicy odśpiewali hymn Towarzystwa Chrystusowego „My, Chryste, hufiec Twój”.
Kategorie strony: Fotogalerie |
22 października 2012r. 1 2134 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne