Pielgrzymka polskich seminarzystów na Jasną Górę „Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć” (Flp 1,29) – to hasło tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych na Jasną Górę. Miała ona miejsce w dniach 16-17 kwietnia i zgromadziła około trzech tysięcy seminarzystów z całego kraju. Również klerycy chrystusowcy wzięli udział w tej pielgrzymce wraz ze swoimi przełożonymi i formatorami oraz studiującymi w seminarium naszego zgromadzenia klerykami karmelitami. We wtorek (16 kwietnia) alumni uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej prowadzonym przez kard. Mauro Piacenzę, prefekta Kongregacji ds. Duchowieństwa. Podczas Apelu rozważanie wygłosił o. Raniero Cantalamessa OFM Cap, długoletni kaznodzieja Domu Papieskiego. Podkreślił w nim, że kluczowe dla Roku Wiary pytanie dotyczy tego, w jakiego Boga wierzymy. Z pomocą w odpowiedzi na nie przychodzi nam Maryja, której „Magnificat” kreśli przed nami obraz Boga wszechmocnego, a zarazem bliskiego i wrażliwego na potrzeby człowieka, do którego kieruje On również swoje powołanie. W środę (17 kwietnia) pielgrzymi zgromadzili się w archikatedrze częstochowskiej pw. Świętej Rodziny. Tam wysłuchali konferencji o. Cantalamessy, której centralnym motywem była rola Ducha Świętego w formacji kapłańskiej. Kaznodzieja wyjaśniał, że ażeby umożliwić Duchowi Świętemu działanie w naszych duszach nie należy szukać własnej chwały, lecz mieć na uwadze przede wszystkich chwałę Boga. Kulminacyjnym punktem spotkania w archikatedrze była adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której rozważanie wygłosił bp Grzegorz Ryś z archidiecezji krakowskiej. W naznaczonych pięknem i głębią słowach komentował on szósty rozdział księgi Izajasza. Mówił, że jest w Eucharystii moc tego oczyszczającego ognia, który był obecny w rozżarzonym węglu i oczyścił wargi proroka. Dodał również, że z przeżycia własnej grzeszności i z doświadczenia oczyszczenia, płynie przyjęcie Bożego posłannictwa i jego wiarygodne wypełnianie. Po zakończeniu adoracji wszyscy przeszli procesyjnie z archikatedry na Jasną Górę, gdzie sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył kard. Piacenza. W homilii podkreślił, że tożsamość kapłańska jest darem, który domaga się przyjęcia, a tym samym nie da się jej zbudować na sposób czysto ludzki. Przyjąć zaś należy ją w duchu ubóstwa i całkowitej ofiary, wpatrując się w Chrystusa ogołoconego na krzyżu. Podczas Eucharystii wszyscy polscy seminarzyści złożyli uroczyste wyznanie wiary, a pod koniec pielgrzymki zostali zawierzeni Matce Bożej, czego dokonał abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Galeria ze zdjęciami i plikami audio na dole strony. Relacja Biura Prasowego Jasnej Góry: W Roku Wiary alumni polskich seminariów duchownych pielgrzymują na Jasną Górę. Ogólnopolska Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych na Jasną Górę trwa w dniach 16–17 kwietnia. Przybyło ok. 3 tys. seminarzystów oraz 300 wykładowców i rektorów seminariów z 63. Wyższych Seminariów Duchownych z całej Polski. Spotkanie jest okazją do dziękczynienia Bogu za 450 lat istnienia seminariów duchownych w Kościele katolickim. Pielgrzymka odbywa się z inicjatywy Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce. Pielgrzymce przewodniczy kard. Mauro Piacenza (mp3), prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa, do której od niedawna należą seminaria duchowne. „Księża muszą być z Jezusem i muszą mieć umiejętność odpowiadania na czasy współczesne. Często się myśli, że będąc we współczesności, trzeba wędrować jakby we współczesności, a ja myślę, że aby odpowiadać na wpsółczesność, trzeba być przede wszystkim otwartym na Boga, być zjednoczonym z Bogiem. To Duch Boga pozwala nam odpowiadać na wszystkie wyzwania, które stawia nam współczesność. A jeżeli mówimy o odpowiadaniu, to odnosimy się do Jezusa, który najpierw się modlił, a potem wracał i odpowiadał na wyzwnaia, które były przed Nim. Najważniejsze w tym momencie jest, żeby odnaleźć w sobie tożsamość chrześcijańską, tożsamość opartą na jedności z Chrystusem – podkreśla kardynał – To jest odpowiedź konkretna na czasy współczesne”. W środę, 17 kwietnia alumni spotkali się o godz. 10.00 w Archikatedrze Częstochowskiej. Wysłuchali konferencji o. Raniero Cantalamessy, kaznodziei Domu Papieskiego. Wzięli udział w nabożeństwie adoracji Najświętszego Sakramentu pod przewodnictwem bpa Grzegorza Rysia z Krakowa. Z archikatedry klerycy i wychowawcy przeszli w procesji maryjnej z kopią Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej na Jasną Górę. Po procesji, o godz. 13.00 na Szczycie jasnogórskim rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył kard. Mauro Piacenza. * „Najdrożsi seminarzyści i nowicjusze, przygotowujecie się do przyjęcia od Ducha Świętego poprzez nieodzowne pośrednictwo Kościoła tożsamości kapłańskiej, w której zawiera się tajemnica waszej przyszłości i waszego szczęścia. Ta tożsamość jest równocześnie instytucjonalna i charyzmatyczna. Jest instytucjonalna, bo zostaje udzielona przez włożenie rąk biskupa w nieprzerwanej sukcesji apostolskiej, która pozwala nam dojść aż do kolegium Dwunastu (Apostołów). Jest też charyzmatyczna, gdyż jest owocem nieustannego działania Ducha, który od Pięćdziesiątnicy, aż do kresu historii kształtuje oblicze Kościoła, jako komunii dla misji. Tożsamości kapłańskiej nie buduje się, ani nie da się zbudować ludzkimi rękami, ona jest darowana i wymaga przyjęcia. Sekret autentycznej realizacji powołania polega więc na radykalnej wierności tej tożsamości, którą Chrystus nam daje, i która powoduje dzisiaj tak samo jak 2 tysiące lat temu intensywne pałania serca w piersi – mówił w homilii kard. Mauro Piacenza (mp3) - Wasze ‘tak’ najdrożsi przyjaciele, nie powinno być czysto intelektualne, ale wymaga zaangażowania całej waszej egzystencji w tej gotowości oddania życia, która jest nieodzownym elementem tożsamości dobrego pasterza. Wasze życie nie będzie ani szczęśliwe ani owocne, jeśli nie będzie autentyczne”. „Ten kto jest powołany do kapłaństwa musi wiedzieć, że czekają go gwoździe, które przebiją ręce i nogi. Przebite ręce, które będą konsekrować chleb w Ciało Chrystusa i odpuszczać grzechy, a nogi będą zmęczone nieustanną wędrówką, by głosić Ewangelię wszystkim ludziom. Chrystus ogołocony na Krzyżu jest więc nieodzownym wzorem naszego kapłaństwa”. Na zakończenie słowo do seminarzystów skierował nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore (mp3). Najpierw podziękował im za to, że odpowiedzieli na głos Jezusowego powołania. „W ten sposób stajecie się nadzieją Kościoła, i nadzieją nas kapłanów” – podkreślił. Następnie życzył wszystkim przyszłym kapłanom radości, by „byli w dzisiejszym świecie żywymi świadkami radości, którą daje nam Chrystus, i która jest prawdziwym narzędziem nowej ewangelizacji”. Do zgromadzonych zwrócił się również metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz (mp3): „Jesteście szczególnymi adresatami Roku Wiary (…) To od waszej wiary, od zaufania Chrystusowi, od waszej miłości, zależeć będzie tak wiele w Kościele w Polsce, i w całym dziele nowej ewangelizacji”. Całą społeczność polskich seminariów duchownych zawierzył Matce Bożej abp Wacław Depo (mp3), metropolita częstochowski. „Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa, Jedynego i Wiecznego Kapłana, przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy, by oddać cześć Twemu macierzyństwu. Przychodzimy do Ciebie jako wspólnoty Wyższych Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych w Polsce, aby w Roku Wiary na nowo rozpoznać tajemnicę własnych powołan i przylgnąć do Twojego Syna”. * Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się 16 kwietnia Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00, który poprowadził o. Raniero Cantalamessa (mp3). „Najważniejsze pytanie, jakie my chrześcijanie musimy postawić sobie w tym Roku Wiary nie brzmi ‘czy wierzymy, czy nie wierzymy w Boga’. To nie powinno mieć dla nas żadnych wątpliwości. Najważniejsze pytanie brzmi: w jakiego Boga wierzymy? Jaki jest obraz Boga, jaki niesiemy w sobie, przede wszystkim, gdy przystępujemy do modlitwy? A Maryja w Magnificat objawia nam, jaki był obraz Boga, którym Ona żyła w swojej duszy. Św. Augustyn powiedział, że bliskość Boga budzi zawsze dwa sprzeczne uczucia, uczucie bojaźni i uczucie przyciągania. Bóg budzi w nas lęk swoją wielkością, majestatem, swoją świętością, ale przyciąga nas swoją czułością (...) Bóg Jezusa, jak i Bóg Maryi, Jego Matki, to Bóg wielki, potężny, ale który jest naszym Tatą. To jest ta idea Boga, jakiej nam potrzeba” – mówił o. Cantalamessa. Galeria zdjęć i pliki audio na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry. o. Stanisław Tomoń BPJG / mn, es
Kategorie strony: Fotogalerie |
18 kwietnia 2013r. 1 2330 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne