Inauguracja roku akademickiego w WSD TChr Od kilku lat 22 października, w rocznicę śmierci założyciela naszego zgromadzenia zakonnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda nasze Wyższe Seminarium Duchowne inauguruje oficjalnie rok akademicki. W tegorocznej uroczystości uczestniczyli m.in.: przełożeni, wychowawcy i wykładowcy seminarium, przełożony generalny ks. Ryszard Głowacki, członkowie zarządu generalnego i przedstawiciele rady generalnej Towarzystwa Chrystusowego, rektor PWTW ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych seminariów duchownych i poznańskich uczelni świeckich, nowicjusze z wychowawcami, współbracia z Domu Głównego oraz przybyli z kilku domów zakonnych i parafii na Pomorzu Zachodnim, siostry zakonne oraz przyjaciele i dobroczyńcy naszego zgromadzenia. Nie zabrakło oczywiście alumnów naszego seminarium, zarówno chrystusowców, jak i braci karmelitów bosych, którzy drugi rok studiują razem z naszymi klerykami. W sumie nowy rok akademicki rozpoczyna 39 kleryków: 31 chrystusowców i 8 karmelitów. Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Ryszarda Głowackiego rozpoczęła się o godz. 10.00. Koncelebrowało ja 32 kapłanów. W homilii nasz liturgista, ks. prof. dr hab. Bogusław Nadolski nawiązując do starożytnych symbolicznych przedstawień Ducha Świętego jako steru i żagla ukazał zasadniczą rolę Ducha Świętego w zachwycającym odkrywaniu Pana Boga i procesie kształtowania człowieka na Boży obraz i podobieństwo. Druga cześć uroczystości rozpoczęła się w auli seminaryjnej o godz. 11.30. Po odśpiewaniu Gaude Mater Polonia rektor seminarium ks. Andrzej Łysy przywitał wszystkich zgromadzonych oraz nakreślił ogólne perspektywy formacji w nowym roku, którego hasłem będą słowa z encykliki papieża Franciszka: „pozwolić się prowadzić, wyjść poza siebie, aby odnaleźć Boga, który zawsze zdumiewa” (LF 35). Następnie głos zabrał prefekt seminarium ks. Marcin Dereszkiewicz, który przedstawił sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej seminarium w ubiegłym roku 2012/2013. Zwieńczeniem tego sprawozdania było podziękowanie ks. Rektora dla poprzedniego zarządu seminarium i przedstawienie nowych przełożonych i wychowawców. Kolejnym punktem programu była immatrykulacja dziewięciu alumnów I roku studiów. Po uroczystym ślubowaniu klerycy otrzymali indeksy z rąk ks. prof. dra hab. Zbigniewa Kubackiego – rektora PWTW, do którego afiliowane jest nasze seminarium. Zanim zabrzmiało radosne Gaudeamus igitur… Vivat Academia, Vivat professores przemówił przedstawiciel studentów, dziekan seminarium kl. Damian Jędrzejak. Wykład inauguracyjny na temat: „Ojcostwo i macierzyństwo jako kryterium moralności chrześcijańskiej w świetle nauczania bł. Jana Pawła II” wygłosił ks. prof. UKSW dr hab. Marian Graczyk SDB. Z kolei ze swoim przesłaniem wystąpił rektor PWTW ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ. Przytoczył fragment homilii papieża Franciszka do seminarzystów i nowicjuszy pielgrzymujących w Roku Wiary do Rzymu: „Jesteście klerykami, nowicjuszami i nowicjuszkami, młodymi ludźmi na drodze powołania. […] reprezentujecie młodość Kościoła! Jeśli Kościół jest Oblubienicą Chrystusa, to wy w pewnym sensie wyrażacie chwilę jej zaręczyn, wiosnę powołania, okres odkrycia, sprawdzania, formacji. Jest to bardzo piękny okres, w którym stawiane są fundamenty pod przyszłość”. Nawiązując dalej do trzech głównych punktów tej homilii charakteryzujących misję chrześcijańską – radość pocieszenia, krzyż i modlitwa – odniósł je do procesu formacji seminaryjnej. Słowo zachęty skierował do kleryków także nasz przełożony generalny ks. Ryszard Głowacki. Dając osobiste świadectwo radości z bycia kapłanem chrystusowcem mówił – cytując dzisiejszego patrona, bł. Jana Pawła II – „Nie lękajcie się!”. Na koniec zabrzmiał hymn Towarzystwa Chrystusowego „My, Chryste, hufiec Twój”.
Kategorie strony: Fotogalerie |
22 października 2013r. 1 3244 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne