Wystawa poświęcona kard. Augustowi Hlondowi w Domu Głównym

W Domu Głównym naszego zgromadzenia w Poznaniu od soboty 23 listopada można obejrzeć wystawę poświęconą osobie naszego założyciela, Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda pod tytułem: „Kardynał August Hlond - Prymas czasu narodowych wyborów”. Ekspozycja została przygotowana przez katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach (instytucja kultury Samorządu Woj. Śląskiego) z okazji przypadającej w tym roku 65. rocznicy śmierci kard. Hlonda oraz trwającego na Śląsku Roku Kardynała Augusta Hlonda. Patronat honorowy nad wystawą objął Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Koncepcja i projekt graficzny wystawy jest autorstwa Łukasza Kobieli. Jej scenariusz opracowali dr Andrzej Drogoń i Łukasz Kobiela. W przygotowaniu wystawy brał także udział nasz historyk i archiwista ks. prof. Bernard Kołodziej TChr. Na trzydziestu planszach wystawy zaprezentowano postać kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, jego życie oraz posługę w trudnych czasach budowy Restytuowanej II RP, podczas II wojny światowej i w nowej, komunistycznej rzeczywistości. Tłem dla postaci Kardynała i Jego życia jest zarys historii Górnego Śląska w okresie walk o polskość tych ziem, zarys historii ziem i losów Polaków w okresie II wojny światowej oraz w początkowym okresie kształtowania systemu totalitarnego na ziemiach polskich przez komunistów. Kolejne wydarzenia z życia Kardynała ilustrowane są fotografiami i innymi materiałami, m.in. fragmentami rękopisów, wycinkami z czasopism, dokumentami, pieczęciami, kartami notatnika Kardynała. Opis towarzyszący fotografiom jest wprowadzeniem do lekcji historii najnowszej. Bardzo obszerna ikonografia, obejmująca wiele po raz pierwszy prezentowanych unikalnych fotografii i dokumentów, pochodzi z archiwów archidiecezjalnych w: Gnieźnie, Katowicach, Poznaniu, Krakowie, Pile, Archiwum Małgorzaty Herok, a także Archiwum Oficyny Wydawniczej „Volumen", Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Pamięci Narodu Polskiego „Pro Patria Pro Memoria", Archiwum Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Książnicy Cieszyńskiej, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Śląskiego, Muzeum w Gliwicach, Narodowego Archiwum Cyfrowego, www.gaso-gostyn.pl i Stefan Wolniewicz (Gostyń), zbiorów Mirosława Ganobisa. „Wielkie słowa podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się, że pokazaliśmy Augusta Hlonda przez fotografie do tej pory nieznane, które zostały wydobyte gdzieś z archiwów salezjańskich, archiwów Towarzystwa Chrystusowego, z różnych innych miejsc, do których pracownicy IPN dotarli. To stanowi dużą wartość” – podkreśla Piotr Koj, pełnomocnik marszałka województwa śląskiego do spraw Roku Kardynała Augusta Hlonda. Wystawa wcześniej była prezentowana m.in. w gmachu Sejmu Śląskiego i na Jasnej Górze.

Kategorie strony: Fotogalerie |
23 listopada 2013r. 07 stycznia 2016r. 1 3896 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne