Sierpniowe Dni Wspólnoty

Po raz drugi w tym roku, na zaproszenie Przełożonego Generalnego, przybyli do Poznania chrystusowcy z Polski i różnych stron świata na drugie już Dni Wspólnoty. To doskonałą okazja do braterskiego spotkania w międzypokoleniowym i międzykulturowym wymiarze. W spotkaniu wzięło udział około 30 chrystusowców. Rozpoczęło się ono Mszą św. sprawowaną przez Przełożonego Generalnego, ks. Ryszarda Głowackiego TChr. On też powitał wszystkich przybyłych i wygłosił homilie w czasie Eucharystii. Wieczorem odbyło się braterskie spotkanie. Dzień drugi rozpoczął się wspólnymi modlitwami i jutrznią sprawowaną w kaplicy seminaryjnej. Przedpołudniowe spotkanie przy kawie z przełożonymi było doskonałą okazją do zapoznania się bieżącymi wydarzeniami w Towarzystwie, jak również do dzielenia się osobistymi przeżyciami czy też było przyczynkiem do podjęcia dyskusji w ważnych dla naszego Zgromadzenia sprawach. Po południu zmiana miejsca i wyjazd do Puszczykowa. Tam najpierw na cmentarzu modlitwa przy grobach zmarłych współbraci. Następnie można było zobaczyć dom puszczykowski i spotkać się z jego mieszkańcami, którzy w większości już w wieku seniorskim przeżywają swoje lata życia. O godz. 18.00 ks. Generał przewodniczył wspólnej Eucharystii, a refleksją nad Słowem Bożym podzielił się Wikariusz Generalny, ks. Bogusław Burgat TChr. Pobyt w Puszczykowie zakończył wspólny grill. Była okazja do wzajemnego poznania, wsłuchania się w różne historie ludzkie, jak i też poczucia tej więzi braterskiej, do której wzywa nas Założyciel, kard. August Hlond, słowami: „Miedzy nami nie ma dali”. Te spotkania wspólnotowe na trwałe już wpisują się w kalendarium naszego Zgromadzenia. Mamy nadzieję, że każde kolejne zgromadzi jeszcze większą liczbę współbraci, abyśmy byli jedno.

Kategorie strony: Fotogalerie |
07 sierpnia 2014r. 25 listopada 2018r. 1 208724 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne