Pielgrzymka do Neviges 

Uroczystości polonijne w Neviges: Maryja najdoskonajszym wzorem bezgranicznej ufności i zawierzenia. W dniach 20-21 czerwca w niemieckim sanktuarium maryjnym w Neviges odbyły się polonijne uroczystości religijne. Już tradycyjnie w trzecią sobotę i niedzielę czerwca księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (chrystusowcy) zapraszają Rodaków i czcicieli Matki Najświętszej do "westfalskiej Częstochowy" w Neviges do udziału w tej uroczystości. Księża chrystusowcy wkładają wiele troski, by objąć opieką duszpasterską Polaków mieszkających poza granicami swojego kraju. Podczas tegorocznych uroczystości, w trwającym Roku Życia Konsekrowanego w sposób szczególny modlono się za wszystkie osoby konsekrowane, które poświęciły swoje życie Bogu i Kościołowi. Zanoszono również modlitwy do Boga przez wstawiennictwo Maryi Królowej Pokoju o nowe i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do służby w Chrystusowym Kościele. Szczególnym pielgrzymem odwiedzającym Neviges w 1978 roku okazał się ówczesny kardynał Karol Wojtyła, udający się do Rzymu przed mającym się odbyć konklawe. Zostawił Polakom mieszkającym w Niemczech wyjątkową pamiątkę - obraz Matki Bożej Częstochowskiej - jako znak swojej obecności i modlitwy za Polonię. A jako Papież uczył później zawierzenia Bogu przez Maryję: TOTUS TUUS czyli Cały Twój. Postawmy Boga na pierwszym miejscu Tegorocznym uroczystościom w Neviges przewodniczył biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz z Białorusi, który przybył, aby umocnić w wierze i dodać otuchy w znoszonym trudzie codziennych obowiązków życia emigracyjnego. W sobotę wieczorem 20 czerwca biskup Aleksander Kaszkiewicz przewodniczył uroczystej Mszy św. z udziałem licznie przybyłych pielgrzymów, którzy dotarli w sześciu pieszych pielgrzymkach. Piesze pielgrzymki z polskich misji katolickich, w których posługują księża chrystusowcy przybyły z Düsseldorfu, Essen, Bochum, Wuppertalu, Remscheid, Duisburga. Zwracając się do obecnych pielgrzymów biskup Aleksander Kaszkiewicz zachęcał, by każdy zechciał sobie odpowiedzieć na pytanie: "Kto jest najważniejszy w moim życiu?". "Tylko wtedy, gdy człowiek uzna, że Bóg jest Panem, że to On jest pierwszy i najważniejszy - tylko wtedy również podejście do rzeczy materialnych i do różnych trosk doczesnych będzie właściwe"- dodał hierarcha. Zaufajmy Panu 21 czerwca br. w tym samym miejscu biskup grodzieński przewodniczył również Mszy św. dla pielgrzymów, którzy przybyli różnymi środkami lokomocji. We Mszy św. również uczestniczył Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Ryszard Głowacki TChr. "W tym świętym miejscu, uświęconym modlitwami tysięcy pielgrzymów, prośmy Maryję, Matkę Boga i naszą, która jest najdoskonalszym wzorem bezgranicznej ufności i zawierzenia o łaskę prostej, ufnej, dziecięcej wiary"- mówił w kazaniu biskup grodzieński. Dalej hierarcha zachęcał do całkowitego zaufania Panu Bogu, od którego wszystko pochodzi. "Obyśmy nigdy nie zwątpili w Jezusa. Obyśmy nigdy nie pomyśleli, że wśród życiowych burz jesteśmy zdani tylko na siebie. Obyśmy przychodząc do Jezusa i zmagając się z tym, co przerasta, mieli otwarte serce i z Jezusem - tylko z Nim - szukali najwłaściwszych i najlepszych rozwiązań" - mówił biskup Kaszkiewicz. Biskup Aleksander Kaszkiewicz również podziękował w imieniu Episkopatu Białorusi za trzy lata posługi w Kościele Katolickim na Białorusi księdzu Edmundowi Druzowi TChr, obecnemu prowincjałowi niemiecko-holendersko-włosko-węgierskiej prowincji. Ksiądz Edmund Druz TChr w latach 2011 (październik) - 2014 (sierpień) pełnił funkcję dyrektora Centrum Pastoralnego przy Episkopacie Białorusi w Mińsku. Trwajmy w wierze Uroczystości w Neviges zakończyły się procesją różańcową i śpiewem pieśni maryjnych przy ołtarzu polowym na Górze Maryi. Ksiądz Ryszard Głowacki TChr, Przełożony Generalny chrystusowców podziękował wszystkim za trwanie w wierze i zachęcił do pielęgnowania tradycji katolickich w swoich domach i wszędzie tam, gdzie los emigracji pokieruje. W uroczystościach udział wzięli również klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa z Poznania, którzy dołączyli do pieszych pielgrzymów, aby razem wspólnie umacniać się w wierze i dawać świadectwo, że warto iść za Jezusem Chrystusem. Warto zaznaczyć, że wielu pielgrzymów w tych dniach skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania. Ks. Jerzy Martinowicz, dyrektor Biura Informacji przy Sekretariacie Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi

22 czerwca 2015r. 19 września 2016r. 1 6473 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne