Każdego roku polonijne wspólnoty z północnej Francji, także z parafii chrystusowców wraz ze swoimi duszpasterzami, pielgrzymują do mariackiej bazyliki we flandryjskim Dadizele, by wstawiennictwu i opiece Bożej Rodzicielki, Niepokalanej Dziewicy, naszej Matce i Królowej zawierzać samych siebie, swoje rodziny, parafie oraz katolickie organizacje i stowarzyszenia działające w tych parafiach.

W przeżywanym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia pielgrzymka przypadła w liturgiczne wspomnienie NMP Bolesnej, a bazylika w Dadizele to Kościół Jubileuszowy toteż Eucharystia rozpoczęła się od uroczystego przekroczenia Jubileuszowych Drzwi – przejścia przez Bramę Miłosierdzia a przewodzący wspólnej modlitwie ks. prałat dr Krystian Gawron, wicerektor PMK we Francji w wygłoszonym kazaniu zachęcał do ‘pocieszania’ Maryi przede wszystkim przez dobre, uczciwe, prawdziwie chrześcijańskie życie. W jubileuszowy rok wpleciona jest 1050. Rocznica Chrztu Polski, rocznice powstania bądź działalności zakonnych wspólnot, do których należą nasi duszpasterze, to wszystko jeszcze bardziej przynagla do stawania się rzeczywiście świadkiem Chrystusa. Ks. wicerektor zwrócił uwagę jeszcze na jedną jubileuszową rocznicę, mianowicie na jubileusz 300-lecia koronacji Ikony Jasnogórskiej; ikony, która towarzyszyła i towarzyszy polskiemu wychodźstwu na emigracyjnych szlakach (czego świadkiem mogą być kopie tego obrazu w wielu francuskich kościołach, gdzie sprawowana była bądź jest ‘polska’ Msza; niewielką kopię znajdujemy również w bazylice w Dadizele). I zachęcał, aby włączyć się w zaproponowaną przez Ojców Paulinów, kustoszów Jasnogórskiego Sanktuarium akcję Żywa Korona Maryi, bo „pragniemy – jak czytamy w internetowym serwisie akcji – ukoronować Maryję już nie złotymi koronami, ale naszym ewangelicznym życiem. Św. Ireneusz mówił: «Chwałą Boga [jest] żyjący człowiek». Aby tak się stało potrzeba nam nawrócenia. Chcemy też złożyć Maryi nasze duchowe dary – to one najbardziej ukazują, czy Maryja króluje w naszym życiu.” Jakże wiele bodźców, by coś z naszym życiem uczynić, by świadczyć o Bożej obecności i działaniu w tym świecie. Dlatego modlimy się za siebie wzajemnie, dlatego w sposób szczególny przyzywamy światła i darów Ducha Świętego dla katechetów, którzy będą przekazywać prawdy wiary kolejnym pokoleniom – pra- i praprawnukom tych, którzy przed niemalże 95-laty przyjeżdżali do kopalń w Nord i Pas-de-Calais.


Wspólne pielgrzymowanie to również okazja do poznania nowych duszpasterzy, do podziękowania tym, którzy udają się z duszpasterską posługą w inne części Francji i do powinszowania tym, którzy obchodzą osobiste święta i uroczystości. Do pracy wśród osób polskiego pochodzenia w północnej Francji przybyli ks. Piotr Szot (do Barlin i Noeux-les-Mines, który też objął funkcję duchowego opiekuna – Dyrektora Związku Mężów Katolickich) i ks. Piotr Lizoń SChr (do Guesnain – Dechy – Ecaillon – Masny – Monchecourt). Podziękowaliśmy za wieloletnią posługę w parafiach polonijnych w Nord i Pas-de-Calais oraz duchową opiekę nad kobiecymi stowarzyszeniami (Związkiem Polek i Bractwem Różańcowym) ks. Ryszardowi Kaczorowi SChr, który podejmuje duszpasterskie obowiązki w regionie paryskim. Poznaliśmy też nowego Dyrektora Bractw Żywego Różańca: został nim o. Roman Domagała OMI, duszpasterz z Noyelles-sous-Lens – Méricourt Corons – Liévin – Mazingarbe. W końcu z urodzinowymi życzeniami i upominkiem pospieszyliśmy do jednego z starszych wiekiem, ale młodego duchem ks. Władysława Dobrocia SChr, duszpasterza Polaków z Dunkierki i Boulogne-sur-Mer oraz kapelana kierowców ciężarówek.

Galerię fotografii znajdziemy w serwisie www prowincji pw. MB Częstochowskiej i jednej z polonijnych wspólnot PMK Rouvroy - Méricourt.

22 września 2016r. 24 września 2016r. 230 6316 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne