W encyklice Quas primas ustanawiającej uroczystość Chrystusa Króla papież Pius XI pisał: „Jeżeli więc teraz nakazaliśmy czcić Chrystusa – Króla całemu światu katolickiemu, pragniemy przez to zaradzić potrzebom czasów obecnych i podać szczególne lekarstwo przeciwko zarazie, która zatruwa społeczeństwo ludzkie. (…) [i] mamy (…) silną nadzieję, że uroczystość Chrystusa – Króla, którą odtąd corocznie obchodzić będziemy, sprowadzi na nowo społeczeństwo do najukochańszego Zbawiciela”, w którym można odnaleźć źródło wszelkiego dobra i szczęścia oraz zaspokojenie ludzkich pragnień (por. PIUS XI, Encyklika «Quas primas», 17 i 19).

Celebrując zatem radośnie i uroczyście nasze święto tytularne staramy się realizować to, co niesie bogata treść tej uroczystości: przez swoją gorliwą posługę wśród polskich emigrantów pragniemy ukazywać królowanie Boga, pragniemy budować Boże królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju, chcemy odkrywać i zaspokoić najgłębsze pragnienia polskiego emigranta oraz odkryć w nim poranionego i potrzebującego brata, a w końcu – samego Chrystusa. W wieczór Niedzieli Chrystusa Króla 26 listopada 2023 r. przypomniał o tym (i dziękował za podejmowanie tej misji) przewodzący uroczystej Eucharystii w naszym Domu Głównym w Poznaniu ks. dr Michał Wilkosz, rektor PMK w Niemczech.

Na wspólnej modlitwie tego wieczoru zgromadzili się chrystusowcy z pobliskich domów zakonnych i kapelanii, a nawet z zachodniopomorskich parafii (nie zabrakło Współbraci tych najstarszych, jak i najmłodszych – nowicjuszy i kleryków), dalej duchowieństwo zakonne i diecezjalne, siostry zakonne, w tym siostry misjonarki (dla których też ta uroczystość jest uroczystością tytularną i do których ks. Rektor Wilkosz zwrócił się ze słowami podziękowania za towarzyszenie w dolach i niedolach polskiego emigranta), bracia Serca Jezusowego oraz nasi świeccy współpracownicy, przyjaciele i dobrodzieje.

Na zakończenie swojej homilii ks. Rektor życzył nam, by naszej posłudze towarzyszyły pokój i radość pochodzące od Chrystusa Króla i by On błogosławił zawsze i na wszelki sposób. W te powinszowania wpisywały się również i inne: wypowiadane przez naszych parafian w czasie Mszy Świętych na różnych placówkach duszpasterskich, a także odnawiane wraz z siostrami misjonarkami śluby zakonne, że poświęcamy się całkowicie na szczytną służbę Bożego królestwa prawdy, pokoju i zbawienia.

W celebrowaniu uroczystości Chrystusa Króla w PMK Essen uczestniczył bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, a w Bonn – proboszcz lokalnej niemieckiej parafii, w której kościele na modlitwie spotyka się tamtejsza Polonia.

W Dunstable dziękowano za 70 lat istnienia tamtejszej parafii polonijnej: trzydniowym uroczystościom przewodniczyli pierwszego dnia ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego, w kolejne – bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy (dzień drugi, dzień trzeci). Natomiast na chicagowskim Trójcowie pod przewodnictwem ks. prowincjała Jacka Walkiewicza SChr zorganizowano wspólne dziękczynienie za 150 lat istnienia świątyni i 35 lat Polskiej Misji Duszpasterskiej.

W wigilię uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata chrystusowcy i siostry misjonarki posługujący w chicagowskiej aglomeracji spotkali w kościele św. Władysława na wspólnej modlitwie wieczornej Kościoła i agapie. W prowincji australijsko-nowozelandzkiej okazją do wspólnotowego świętowania tytularnej uroczystości stały się zorganizowane w tygodniu po uroczystości Chrystusa Króla w Domu Prowincjalnym w Canberrze Formacyjne Dni Duszpasterskie. Dzięki łączom internetowym Współbracia posługujący w Antypodach wysłuchali konferencji ks. dra Bogusława Kozioła SChr, podczas której mogli zaznajomić się z sylwetką chrystusowca-męczennika, ks. Pawła Kontnego SChr. Nadto nasza tytularna uroczystość i kolejna niedziela, pierwsza już adwentowa, dla chrystusowców i sióstr misjonarek z Bowen Hills była okazją do dziękczynienia za 50 i 30 lat posługiwania dla tamtejszej Polonii , jak i wspólnoty Kościoła lokalnego. Tradycją stało się już wspólne świętowanie sióstr i księży posługujących dla Polonii w Niemczech nazajutrz po niedzieli Chrystusa Króla. A nasz powołaniowiec dodaje, że bratersko-siostrzana agapa odbyła się także w Manchester, w domu prowincjalnym prowincji angielskiej.

Dodajmy nadto, że w parafiach w Gosławiu i Stargardzie to nie tylko święto duszpasterzy, ale również uroczystość tytułu parafii. Uroczystościom odpustowym przewodniczyli: w Gosławiu ks. Waldemar Pozlewicz SChr, proboszcz z pobliskiej Sarbi, natomiast w Stargardzie ks. Zbigniew Rakiej SChr, który stał u początków tej stargardzkiej parafii. Jest to w końcu święto Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Liturgicznej Służby Ołtarza (co ukazują internetowe kanały naszych wspólnot).

fot. D. Witkowska, © wydawnictwo Hlondianum


27 listopada 2023r. 230 5112 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne