Na zaproszenie księży z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej przybył do Niemiec z wizytą biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz. Hierarcha przewodniczył 21 czerwca Mszy św. w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, podczas której udzielił sakrament bierzmowania.

We Mszy św. również uczestniczył obecny prowincjał niemiecko-holendersko-włosko-węgierskiej prowincji chrystusowców ks. Edmund Druz SChr, który przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję dyrektora Centrum Pastoralnego przy Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi w Mińsku.

Hierarcha przekazał pozdrowienia od wiernych diecezji grodzieńskiej, do której posłał go Pan z posługą pasterską. Biskup grodzieński zaznaczył, że w czasach trudnych i bolesnych doświadczeń XX wieku wierni Białorusi dali piękne świadectwo bohaterstwa wiary, bo nie wyrzekli się Chrystusa i nie odeszli od Kościoła i dzisiaj trwają w wierze, przekazując ją jako najcenniejszy skarb młodemu pokoleniu.

W kazaniu biskup Aleksander Kaszkiewicz zaznaczył, że w duszach młodych ludzi, którzy przystępowali do sakramentu bierzmowania dokonuje się to samo, co stało się z Apostołami w wieczerniku: zostaną napełnieni Duchem Świętym.

Zwracając się do kandydatów do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej biskup Kaszkiewicz zaznaczył: "Ten Boski Pocieszyciel umocni was w odważnym wyznawaniu wiary, uzdolni do mężnego występowania w jej obronie, a także utwierdzi w codziennym dawaniu świadectwa własnym życiem zgodnym z nauką Chrystusa".

"Duch Święty będzie was prowadził, abyście nieustannie wychodzili naprzeciw światu z Dobrą Nowiną o zbawieniu"- dodał hierarcha.

Biskup Aleksander Kaszkiewicz przypomniał młodym ludziom, że dzisiejszy świat potrzebuje świadectwa o Chrystusie - "nie mnóstwa pustych słów bez pokrycia, lecz autentyzmu konkretnych czynów". Hierarcha zachęcił wszystkich do bycia misjonarzami w swoich środowiskach.

Na zakończenie Mszy św. młodzież podziękowała biskupowi za umocnienie darami Ducha Świętego, a proboszcz wspólnoty polskiej misji katolickiej ks. Jan Urbanek SChr zapewnił o modlitwie w intencji Kościoła Katolickiego na Białorusi.

Ks. Jerzy Martinowicz
Dyrektor Biura Informacji przy Sekretariacie Konferencji Katolickich Biskupów Białorusi

 


22 czerwca 2015r. 3650 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne