Dokładnie w 60 rocznicę święceń kapłańskich, w czwartek 4 czerwca 2020 r. przy ołtarzu w kaplicy pw. Chrystusa Uchodźcy w domu chrystusowca-seniora w Puszczykowie stanęli dwaj diamentowi jubilaci, ongiś wychowawcy i formatorzy kolejnych pokoleń chrystusowców, ks. Stanisław Brzostek SChr i ks. Antoni Regulski SChr. Otoczył ich zastęp Współbraci – ich wychowanków i kolegów seminaryjnych. Mszy Świętej i okolicznościową homilię wygłosił przełożony generalny, ks. Krzysztof Olejnik SChr.

Okoliczności, w których dane jest celebrować ów znamienity jubileusz, mianowicie święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana oraz pierwszy czwartek miesiąca, podpowiadały tematy i wątki poruszone w homilii, przede wszystkim ścisły związek kapłaństwa i Eucharystii. Przywołane nauczanie ostatnich Papieży oraz słowo Ojców naszej zakonnej wspólnoty każą nieustannie podejmować refleksję nad swoim życiem i powołaniem, przeżywaniem własnego kapłaństwa.

Kapłański jubileusz, jak mówił ks. Generał, jest okazją do wdzięczności Bogu za dar życia i powołania, za wszelkie otrzymane dobrodziejstwa, za wszystkich spotkanych ludzi: za to swoje dziękczynne Magnificat wyśpiewują nasi Jubilaci, a my śpiewamy dziękczynne Te Deum Bogu właśnie za nich: za to, że podjęli trud kształtowania i wychowywania kolejnych pokoleń chrystusowców – duszpasterzy emigracyjnych.

Na zakończenie homilii zostały przywołane słowa życzeń kard. Hlonda dla księży pracujących we Francji, w których czytamy: „kapłan ofiarnie zjednoczony z Jezusem zostaje przepojony tą zwycięską mocą Chrystusa, która, pokonując świat i nowoczesny jego bunt przeciwboży, uleczy i uratuje, i zbawi ludzkość. Najpiękniejszym owocem eucharystycznej łączności kapłana z Chrystusem, ale jakże niezawodnym sposobem i środkiem zbawienia ludzkiej społeczności, jest bohaterstwo kapłańskie na miarę Chrystusową. Kapłan bohater oto alter Christus Salvator. W świętej ambicji kapłańskiej dążmy do tego bohaterstwa, które sprawi cud przeobrażenia i zbawienia ludzkości! Trwajmy na każdy dzień w pierwszych szeregach Kościoła apostołującego słowem i czynem Prawdę i Dobro, a zwalczającego kłamstwo i zło; trwajmy w krzyżu codziennego trudu kapłańskiego, zapewniając sobie wspaniały udział w wiecznej chwale zawsze zwycięskiego, triumfującego Kościoła” (A. HLOND, Życzenia dla księży polskich pracujących we Francji. Z okazji rekolekcyj kapłańskich w Clamart. Poznań, 10[25] XI 1938, w: «Acta Hlondiana», t. III, cz. 3, s. 124-125).

Przywołane słowa są nie tylko słowami życzeń wobec Dostojnych Jubilatów, lecz także wezwaniem dla każdego chrystusowca, zatem prosimy nieśmiało naszych Drogich Przyjaciół i Czytelników o modlitwę, byśmy jak najpiękniej i najlepiej wypełniali swoje powołanie…


04 czerwca 2020r. 230 6691 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne