Uroczystość Chrystusa Króla, nasze święto tytularne, jest również okazją, aby podziękować za wieloraką pomoc, którą otrzymujemy od wielu dobrych ludzi – za dar modlitwy, za materialne wsparcie oraz za współpracę na wielu frontach działania w parafiach, w domach zakonnych, w różnych agendach zgromadzenia i przy dziełach prowadzonych przez naszą wspólnotę.

Od ponad 10 lat tę naszą wdzięczność wyrażamy przez wręczenie Statuetki, Medalu bądź Dyplomu Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego. W 2022 r., w roku naszego dziewięćdziesięciolecia tymi Medalami wyróżniliśmy dwie osoby, p. Liudmilę Matveyevą szczególnie za okazaną różnorodną pomoc w czasie pobytu wojennych uchodźców z Ukrainy oraz p. Grzegorza Duszyńskiego, za ponad 25-letnią pełną zaangażowania pracę w zakonnym wydawnictwie „Hlondianum” i w redakcji „Mszy Świętej”. Ks. Krzysztof Olejnik SChr, nasz przełożony generalny wręczył Medale podczas agapy w zakonnym refektarzu w Poznaniu po zakończeniu celebracji eucharystycznej właśnie w uroczystość Jezusa Króla Wszechświata. Towarzyszył mu ks. Ryszard Szymanik SChr, przełożony domu, który odczytał okolicznościowe słowo dołączone do wyróżnienia, że Uhoronowani otrzymują Medale Przełożonego Generalnego na wieczną rzeczy pamiątkę jako wyraz szacunku i wdzięczności za działalność na rzecz charyzmatu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i ku pożytkowi tejże Polonii oraz, że zostają wpisani do Wieczystej Księgi Dobrodziejów i uczestniczą we wszystkich dobrach duchowych Towarzystwa Chrystusowego.

foto: Danka Witkowska, © wyd. Hlondianum


21 listopada 2022r. 230 2969 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne