Odmawiając każdego dnia zakonne pacierze modlitwy w intencji przełożonych, zwłaszcza za przełożonego generalnego: Wspieraj, Panie, naszego Przełożonego Generalnego swoją łaską i daj mu swoje światło, aby mógł dobrze pełnić służbę, którą mu powierzyłeś. Dodatkową i szczególną okazją do takiej modlitwy staje się dzień imienin.

W wigilię dnia Świętego Patrona w kaplicy domu głównego wokół Solenizanta, przełożonego generalnego ks. Krzysztofa Olejnika SChr, mimo albo dzięki urlopom, zgromadzili się chrystusowcy z kraju i zagranicy. W okolicznościowej homilii ks. Marek Grygiel SChr, ekonom generalny w nawiązaniu do odczytanej Ewangelii – przypowieści o chwaście wśród zboża (Mt 13,24-30) nakreślał obraz dobrego gospodarza, wyodrębniając cechy, którymi winien się odznaczać. Natomiast ks. Generał, dziękując za modlitwę i wszelkie wyrazy życzliwości, zachęcał, byśmy nie ustawali w modlitwie za siebie wzajemnie, albowiem w ten sposób łatwiej będzie wypełniać misję zgromadzenia oraz testament Założyciela, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.

Ipsa die imienin przełożony generalny spędził wśród najstarszych chrystusowców w Puszczykowie.

fotografie: br. Sławomir Szymański SChr

 


24 lipca 2021r. 230 3542 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne