Może osiem lat posługiwania ks. Marcina Stefanika SChr na różnych polach związanych z poznańską wspólnotą chrystusowców na Ostrowie Tumskim to tylko połowa lat piętnastu brata Andrzeja w Mórkowie, ale to czas bogaty w doświadczenia i w wiele dobrych dzieł.

Na porannej Mszy Świętej we wtorek 15 lutego 2022 r. podziękowaliśmy zatem Panu Bogu za posługę ks. Marcina w domu głównym w Poznaniu: za podejmowane inicjatywy jako powołaniowca, za kierowanie zakonnym wydawnictwem «Hlondianum» i czasopismem «Msza Święta» oraz za ostatnie 1,5 roku przełożeństwa nad wspólnotą braci i księży – mieszkańców domu głównego. Poza Współbraćmi (nie tylko z Poznania) w liturgii uczestniczyły siostry misjonarki, z którymi ks. Marcin podejmował różnorodne inicjatywy duszpasterskie, ponadto studentka Weronika – stypendystka Fundacji «Dzieło Nowego Tysiąclecia» z jej poznańskiej wspólnoty, której duchowym przewodnikiem był ks. Marcin oraz przedstawiciele pracowników agend naszego domu głównego. W wygłoszonym okolicznościowym kazaniu przełożony generalny ks. Krzysztof Olejnik SChr, nawiązując do odczytanej Ewangelii (Mk 8,14-21), przypomniał semickie, a co za tym idzie i biblijne znaczenie czym jest chleb i kwas oraz życzył wszystkim uczestniczącym w liturgii, byśmy byli zawsze dobrzy jak chleb.

fotografie: kl. Patryk Jaroszek SChr

*    *    *

Ks. Marcin Marek Stefanik SChr urodził się 22 czerwca 1977 r. Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury podjął studia na kierunku ekonometrii menedżerskiej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu uwieńczone uzyskaniem stopnia magistra na podstawie pracy dotyczącej systemu podatkowego RFN. Przygotowując tę dysertację, młody Marcin wielokrotnie przebywał na emigracji w Niemczech. Tam poznał chrystusowców i ich duszpasterską posługę oraz usłyszał głos Pana powołujący i jego do tej samej misji. Idąc za nim z początkiem września 2001 r. wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i po bardzo krótkim aspirandacie rozpoczął w Mórkowie kanoniczny nowicjat uwieńczony złożeniem pierwszej profesji zakonnej 8 września 2002 r. (dokładnie w dzień 70. rocznicy podpisania dekretu erygującego Towarzystwo Chrystusowe). Po pierwszych ślubach studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym zgromadzenia w Poznaniu. Studia seminaryjne ukończył obronieniem magisterium z teologii biblijnej na podstawie pracy pt. „Oby twój udział w wierze okazał się…” (Flm 6). Studium egzegetyczno-teologiczne pisanej pod kierunkiem ks. dra Pawła Melczewskiego SChr. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 2008 r. w katedrze poznańskiej, po których został skierowany do pracy duszpasterskiej na Pomorzu Zachodnim. Przez pierwsze dwa lata kapłaństwa posługiwał w parafii pw. św. Józefa w Stargardzie Szczecińskim, kolejne cztery – w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. W sierpniu 2014 r. podjął posługę w referacie powołań naszego zgromadzenia i zamieszkał w jego domu głównym w Poznaniu, zaś we wrześniu 2019 r. objął kierownictwo w zakonnym wydawnictwie «Hlondianum» oraz w redakcji czasopisma «Msza Święta». Został wybrany delegatem na XIII Kapitułę Generalną, która odbyła się w lipcu 2019 r. oraz delegatem na IX i X Kapitułę Prowincjalną w Polsce, które odbywały się odpowiednio wiosną 2016 r. i wiosną 2019 r. Po utworzeniu w listopadzie 2019 r. Biura Prasowego Towarzystwa Chrystusowego został mianowany jego członkiem odpowiedzialnym za serwis www zgromadzenia. Zakonnym wydawnictwem zawiadywał do początku lipca 2020 r., kiedy został mianowany przełożonym domu głównego i dyrektorem domu rekolekcyjnego w Poznaniu (redakcją «Mszy Świętej» kierował do grudnia 2020 r.) Z początkiem lutego 2022 r. złożył rezygnację z urzędów przełożeńskich, która została przyjęta i jednocześnie przełożeni zakonni skierowali go do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie: zatem ks. Marcin powraca do tej parafii, z której został powołany do posługi przy naszym domu głównym.


15 lutego 2022r. 230 3253 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne