W poniedziałek 7 listopada 2022 r., gdy kalendarz liturgiczny czci pamięć św. Willibrorda, benedyktyna i misjonarza ziem dzisiejszej Holandii, pod hasłem: Tożsamość Chrystusowca. „Bądźcie tymi, którymi ślubowaliście być” (kard. A. Hlond) w Domu Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu rozpoczęła się Kapituła Generalna Nadzwyczajna. Trzydziestu Ojców Kapitulnych reprezentujących wszystkie prowincje zagraniczne chrystusowców podejmuje refleksję nad misją zgromadzenia w nowej zmieniającej się rzeczywistości. Przełożony Generalny ks. Krzysztof Olejnik SChr wezwał wszystkich współbraci do aktywnego procesu weryfikacji życia i zadań podejmowanych przez zakon, do wyznaczenia priorytetów, które pomogą ofiarnie i z nowym zapałem realizować ewangeliczną posługę wśród Polskich emigrantów.
tekst i fotografie: ks. dr Marek Grygiel SChr, rzecznik prasowy zgromadzenia

Bieżące relacje dostępne są na fanpage'u: fb.com/chrystusowcy

RELACJA:

W pierwszych dniach Kapituły, obrady zdominowane zostały przez sprawy organizacyjne, jak wprowadzenie w tematykę Kapituły Generalnej Nadzwyczajnej, powołanie sekretarzy, skrutatorów i poszczególnych członków komisji. Odpowiedzialni za poszczególne sfery zarządzania oraz przełożeni wyżsi przedłożyli stosowne sprawozdania, które poddano dyskusji.

Drugiego dnia zostały powołane komisje tematyczne, których zadaniem będzie refleksja nad poszczególnymi zagadnieniami dokumentu „Tożsamość Chrystusowca” oraz opracowanie kierunków działań dla zarządu do czasu XIV Kapituły Generalnej.

[piątek] - Trzeci dzień Kapituły Generalnej Nadzwyczajnej Towarzystwa Chrystusowego to przede wszystkim wystąpienia zaproszonych ekspertów. Pierwszy z nich o. prof. Andrzej Derdziuk OFMCap. z KUL mówił o kształtowaniu tożsamości osoby konsekrowanej w kontekście współczesnego świata. Z kolei o. prof. Dariusz Borek OCarm z UKSW poruszył temat dotyczący aktualności prawa własnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w kontekście nowelizacji Kodeksu prawa kanonicznego. Pierwsza część wystąpienia dotyczyła kwestii zarządzania dobrami doczesnymi Kościoła w świetle nowelizacji Księgi VI KPK (od 8.12.2021 r.); w drugiej części nasz gość przedstawił propozycje zmian w prawie własnym naszego zgromadzenia (Ustawy i Dyrektorium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej) z uwzględnieniem zmian w VI księdze KPK. W godzinach południowych gościem specjalnym naszego zgromadzenia był Metropolita Poznański Arcybiskup Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który skierował do Ojców Kapitulnych Swoje przesłanie. W sesji popołudniowej Pan Sławomir Malewski socjolog z Poznania przedstawił statystyki i prognozy wynikające ze specjalnie przygotowanego na Kapitułę Generalną raportu dotyczącego demografii Towarzystwa Chrystusowego obejmującej lata 2022-2032. [MG]

[sobota] - Ekonomia w służbie charyzmatu i misji Towarzystwa Chrystusowego to temat konwersatorium które poprowadził ks. dr hab. Paweł Kaleta z KUL podczas sobotniej sesji Kapituły Nadzwyczajnej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. [MG]

[środa, 16.11] - Kolejny dzień obrad Kapituły Generalnej Nadzwyczajnej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Dziś gościem Kapituły był br. Łukasz Woźniak OFMCap. autor książki pt. „Czas przycinania winnic. O kryzysie i odnowie życia konsekrowanego”. „Na kryzys patrzę jak na szansę, nawet jeśli polega on na wyczerpaniu się dotychczas realizowanego scenariusza, nawet jeżeli związany jest z niepokojem, utratą poczucia sensu i zagubieniem. Kryzys można przeżyć jako łaskę, kiedy staje się on punktem zwrotnym w rozumieniu własnej tożsamości. Pozwala wtedy zbudować nowe relacje z samym sobą, innymi, Bogiem i całą rzeczywistością.

Czas kryzysu i podejmowane próby odnowy mogą stanowić ważny element Bożej pedagogii. Patrząc na historię zbawienia i życie świętych, można powiedzieć, że samo dążenie ku Bogu przyjmowało często formę kryzysu, a jego przezwyciężenie prowadziło do wielkich dzieł i odkrywania nowych horyzontów” z wypowiedzi br Łukasza Woźniaka OFMCap. [MG]


08 listopada 2022r. 230 4495 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne