W ostatnich dniach września w naszej wspólnocie zakonnej jej najmłodsi członkowie ponawiali bądź składali zakonną profesję.

W ostatnich dniach września w naszej wspólnocie zakonnej jej najmłodsi członkowie ponawiali bądź składali zakonną profesję. Po sześciodniowym rekolekcyjnym przygotowaniu w poranek święta Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 5 alumnów i 4 braci ponowiło swoje ślubowania w kaplicy domu głównego i seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, kilka godzin później w kaplicy domu nowicjackiego w Mórkowie pierwszą profesję zakonną złożyło 11 nowicjuszy (10 kleryków i 1 brat). Wszyscy oni swoje ślubowanie złożyli na ręce Przełożonego Generalnego, ks. Ryszarda Głowackiego SChr w obecności swoich najbliższych, Rodziców i Rodzeństwa, kapłanów i braci chrystusowców z kraju i zagranicy, proboszczów rodzinnych parafii i innych kapłanów, którzy towarzyszyli im na drogach życia, w obecności Sióstr Felicjanek oraz naszych przyjaciół i darczyńców. Nazajutrz, w dzień św. Hieronima dozgonne śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa także na ręce ks. Generała złożył kl. Wojciech Mula. Następnego zaś dnia, w niedzielę 1 października 2017 roku, w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach przyjął on święcenia diakonatu przez posługę bpa Henryka Wejmana, pomocniczego biskupa archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (tyt. Sinitis).

Ewangelia ze święta Archaniołów (por. J 1,47-51) skupia jakby w soczewce czas nowicjackiej próby oraz ukazuje postać Natanaela, człowieka szczerego i prostolinijnego – tej szczerości i prostolinijności w wypełnianiu zakonnych ślubów życzył ks. Generał neoprofesom. Kolejne zaś lata formacji i ugruntowywania się w powołaniu to jakby Eliaszowa wędrówka przez pustynię do Bożej góry Horeb i czas rozpoznawania Jego obecności i działania w życiu (por. 1 Krl 19,4-9a.11-15a – pierwsze czytanie z Mszy w dniu wieczystej profesji kl. Wojciecha); to czas jeszcze mocniejszego wrastania w Winny Krzew, którym jest Chrystus i przynoszenia pierwszych dobrych owoców (por. J 15,1-8 – Ewangelia z Mszy w dzień wieczystej profesji). A zatem, kochani Przyjaciele i Czytelnicy naszego zakonnego kalendarium, ośmielamy się prosić Was o modlitwę w intencji Współbraci, którzy składali i ponawiali zakonne śluby, oraz za wielu z nas – chrystusowców, którzy kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt lat temu składaliśmy pierwsze zakonne śluby właśnie w dzień Świętych Archaniołów.


01 października 2017r. 230 10970 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne