W obchody uroczystości ku czci św. Jana Chrzciciela AD 2021 – Patrona najstarszego istniejącego miejsca kultu w Stargardzie oraz Patrona Miasta Stargardu – wpisały się doniosłe jubileusze: 75-lecie poświęcania i objęcia przez parafię św. Józefa kościoła św. Jana Chrzciciela oraz 75-lecie przybycia do Stargardu Sióstr Zgromadzenia Świętego Feliksa z Kantalicjo (CSSF).

Uroczystościom przewodniczył ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej wraz z przybyłymi kapłanami zakonnymi oraz diecezjalnymi. W modlitwę włączyli się również proboszczowie stargardzkich parafii: prawosławnej oraz greckokatolickiej. W wydarzeniu uczestniczyły licznie zgromadzone siostry felicjanki z s. Christellą Skwarek CSSF przełożoną Prowincji Matki Bożej Królowej Polski na czele.

Ponadto w uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu: Prezydent Miasta Stargard pan Rafał Zając wraz z zastępcą panią Ewą Sową oraz Starosta Stargardzki pani Iwona Wiśniewska wraz z wicestarostą panem Łukaszem Wilkoszem i Członkiem Zarządu panią Ireną Agatą Łucką. Jubileusz zgromadził liczną rzeszę parafian oraz mieszkańców Stargardu związanych od 75 lat z kościołem św. Jana Chrzciciela.

Modlitwa odpustowa rozpoczęła się nabożeństwem z zawierzeniem parafii i wszystkich mieszkańców miasta św. Janowi. Następnie wystąpili najmłodsi parafianie ze scenką teatralną pt. „Kochające serce Matki Angeli – o Założycielce sióstr felicjanek”. Podczas uroczystej Eucharystii ku czci św. Jana Chrzciciela zgromadzeni w kościele modlili się za parafię i wszystkich mieszkańców Stargardu, wyrażając w ten sposób szczególną wdzięczność za obchodzone jubileusze.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała s. Christella Skwarek CSSF, przełożona warszawskiej prowincji sióstr felicjanek, która w swoim słowie nakreśliła kontekst historyczny przybycia do Stargardu sióstr felicjanek oraz wyraziła ogromną wdzięczność parafianom i księżom chrystusowcom za lata tak dobrej i owocnej współpracy. Słowa serdecznych życzeń do parafian oraz wspólnoty chrystusowców i felicjanek skierowali włodarze miasta i powiatu stargardzkiego: Prezydent Stargardu – pan Rafał Zając, ofiarowując parafii kielich mszalny wraz z pateną, oraz Starosta Stargardzki – pani Iwona Wiśniewska, przekazując na pamiątkę jubileuszu księgi liturgiczne.

Ostatnim akordem były słowa wypowiedziane przez delegacje parafian, którzy na ręce przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego oraz przełożonej prowincjalnej sióstr felicjanek złożyli podziękowanie dla pokoleń chrystusowców i felicjanek: „za obecność wśród nas, za okazywane dobro; za uśmiech i bycie zwyczajnym, za zwyczajną bliskość i poczucie bycia u siebie. Jesteście dla nas drogowskazem, a gdy się ma dobry wzór to i droga prosta, a gdy droga prosta to cel z daleka widoczny. I do tego celu, którym jest życie wieczne u Boga, prowadźcie nas przez kolejne lata”.

Na pamiątkę wydarzenia każdy z uczestników uroczystości otrzymał „jubileuszowego piernika” w kształcie kościoła św. Jana Chrzciciela. Piernik zostały przygotowane i upieczone zaangażowaniem parafian pod wodzą s. Nikodemy CSSF.

ks. Krzysztof Wąchała SChr


26 czerwca 2021r. 230 3851 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne