12 grudnia 2016 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Ambasadzie RP w Atenach. Celem spotkania było omówienie aspektów pomocy oferowanej przez środowiska polonijne i duszpasterskie Polonii greckiej. Posiedzenie w siedzibie placówki otworzyła Ambasador RP w Atenach, Anna Barbarzak.

W spotkaniu uczestniczyły osoby zaangażowane w pomoc obywatelom polskim m. in. przedstawiciele duszpasterstwa (nasz współbrat ks. Jerzy Chorzempa SChr) i organizacji polonijnych, wolontariusze, eksperci oraz pracownicy wydziału konsularnego ambasady. Podczas inauguracyjnego posiedzenia Pani Ambasador podziękowała uczestnikom za ich dotychczasowe zaangażowanie w niesieniu pomocy Polakom mieszkającym w Grecji. Podkreśliła także gotowość placówki do dalszej współpracy w tym zakresie.

Powołanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej jest pierwszym z kroków na tej drodze. Jej aktywność ma przyczynić się do poprawienia komunikacji pomiędzy placówką dyplomatyczną i środowiskami Polonii. Rada będzie także stanowić forum wymiany opinii i poglądów w ważnych sprawach dla polskiej polityki zagranicznej i Polonii greckiej.

Podczas posiedzenia Kierownik Wydziału Konsularnego, konsul Wojciech Flera, przedstawił zasady funkcjonowania Polonijnej Rady Konsultacyjnej, a także zwrócił uwagę na jej doradczy i otwarty charakter.

Podczas dyskusji z uczestnikami zostało poruszonych wiele istotnych zagadnień, takich jak:

* potrzeba zainicjowania spotkań lokalnych pracowników Konsulatu z Polonią grecką w różnych częściach Grecji w nadchodzącym roku,
* aspekty prawne dotyczące emerytów polskich zamieszkujących na stałe w Polsce, otrzymujących emeryturę w Grecji i rozliczających się z niej w Polsce (potrącania zaliczki od podatku),
* problemy z uzyskaniem świadczeń socjalnych na dzieci obywateli polskich zamieszkujących w Grecji na stałe, a podejmujących studia w Polsce,
* uwierzytelnianie tłumaczeń, 
* trudności osób starszych z rejestracją na spotkania za pośrednictwem platformy e-Konsulat,
* problemy powrotów rodzin z dziećmi szkolnymi do Polski (kontynuacja nauki w Polsce),
* udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych związanych ze stosunkiem pracy i z ubezpieczeniami społecznymi (w tym przy powrotach do kraju),
* potrzeba powstania Instytutu Polonijnego lub Domu Polonii,
* przełamywanie różnic kulturowych i przyspieszanie procesu integracji osób, które po latach pobytu w Grecji nie potrafią komunikować się w języku greckim,
* problem alkoholizmu,
* rola mediatora międzykulturowego w kontaktach z hospitalizowanymi w Grecji obywatelami polskimi; pomoc w przewozie chorych do Polski z doraźną pomocą,
* stała i szeroka pomoc świadczona przez Kościół w Polsce, duszpasterstwa polonijne, organizacje kościelne,
* potrzeba opieki psychologicznej dla osób, które potrzebują natychmiastowej pomocy (bezdomni, chorzy),
* wrażliwość na przemoc wobec Polek rozwiedzionych z greckim partnerem, a którym przyznawana jest opieka nad dziećmi z tego małżeństwa
* zakres pomocy świadczonej przez Wydział Konsularny.

Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano, że pomoc dla Polonii powinna opierać się na relacjach i tworzeniu bezpośredniego kontaktu z potrzebującymi. Zwracano uwagę na trudności greckich instytucji w dotarciu do polskiego obywatela, wynikające z bariery językowej.

Posiedzenie było nie tylko okazją do zaprezentowania różnych form wsparcia, określenia problemów i możliwych płaszczyzn współpracy, ale także do wymiany doświadczeń. Uczestnicy przekonali się jak ważne i trudne są te zagadnienia, oraz jak wiele osób jest realnie zaangażowanych w niesienie pomocy.

Posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej odbywać się będą trzy razy w roku. Kolejne posiedzenie Rady, tym razem poświęcone kwestiom współpracy w zakresie kultury, zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2017 roku.

Tekst i foto: Marzena Mavridis


22 grudnia 2016r. 341 7909 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne