W dniu 29 maja 2018 roku, o godz. 16.00, w Domu Arcybiskupów Warszawskich zaprezentowano album "August Hlond 1881-1948”, autorstwa Łukasza Kobieli. Publikacja, wydana przez Instytut Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie Pokolenie, ukazała się w związku z przypadającą w tym roku 70. rocznicą śmierci Kardynała.

Na 568 stronach zaprezentowana została historia życia kardynała Augusta Hlonda, publikacja zawiera także 700 fotografii i dokumentów (z czego ok. 400 fotografii zostało po raz pierwszy zaprezentowane) pochodzących z blisko 60 archiwów "muzeów, archiwów diecezjalnych, zakonnych oraz Instytutu Pamięci Narodowej”, a także ze zbiorów prywatnych z Polski i zza granicy.

W prezentacji albumu wzięli udział m.in. Jego Eminencja ks. kard. Kazimierz Nycz - metropolita warszawski, dr Jarosław Szarek, -prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr hab. Paweł Skibiński i dr Rafał Łatka - recenzenci publikacji, Łukasz Kobiela - autor, ks. dr hab. Bernard Kołodziej SChr - profesor UAM, ks. dr Bogusław Kozioł SChr - wicepostulator procesu, Maria Herok - krewna Kardynała Hlonda oraz bardzo licznie zgromadzeni przedstawiciele mediów i innych środowisk, związanych z Prymasem, jak np. przedstawiciele Akcji Katolickiej z Warszawy.

Prezentacja rozpoczęła się od przemówienia kard. K. Nycza, który z wielką radością zauważył między innymi, że w ostatnim czasie procesy beatyfikacyjne dwóch wielkich Prymasów Polski (kard. S. Wyszyńskiego i kard. A. Hlonda) weszły w zasadniczą fazę. Następnie głos zabrał Prezes IPN p. J. Szarek, który z kolei zauważył, że Prymas August to "nie tylko wybitny intelekt, ale człowiek o wielkiej charyzmie i zdolnościach organizacyjnych. Postać o wielu talentach, które potrafił wykorzystać w pracy dla polskiego Kościoła i Polski". Prezes Szarek dodał także, że "kiedy mówimy o Prymasie Hlondzie, to tej pamięci jest zbyt mało, jeżeli patrzymy na wielkość tej postaci. […] Tą publikacją budujemy pomnik Prymasowi". Podkreśłił także, że naród polski ma jeszcze jeden "postulat do zrobienia” - jest nim odbudowanie  pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa - wotum za odzyskanie niepodległości.

Następnie miała miejsce debata z autorem publikacji - Ł. Kobielą, a dr. R. Łatką i dr. hab. P. Skibińskim na temat roli Prymasa Hlonda w Kościele w Polsce, w Kościele powszechnym oraz w historii Polski. Prezentacja zakończyła się wystąpieniem ks. prof. B. Kołodzieja SChr oraz ks. dr. B. Kozioła SChr. Wicepostulator odniósł się m.in. do oskarżeń stawianych w ostatnim czasie wobec Prymasa Hlonda, zauważając pozytywną stronę tego "szumu medialnego" - paradoksalnie dzięki tym wszystkim zarzutom, postać kard. Augusta Hlonda jest znana coraz szerszemu gronu ludzi, i to zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Na ten temat można również przeczytać na: www.warszawa.gosc.pl
oraz na stronach Instytutu Pamięci Narodowej,
a także w relacji Frondy.

Album można nabyć w sklepie IPN, a później będzie dostępny również w innych miejscach dystrybucji, o czym poinformujemy.


30 maja 2018r. 183 9607 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne