22 października 1948 roku w Warszawie zmarł Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond, Prymas Polski, Założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Na polecenie Prymasa Hlonda chrystusowcy praktycznie jako pierwsi podęli pracę duszpasterską na Ziemiach Zachodnich. Do dzisiaj księża i bracia z Towarzystwa Chrystusowego pracują w wielu parafiach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Kard. August Hlond poprzez swoją wielką miłość wobec Kościoła i troskę duszpasterską do każdego Polaka, zorganizował zaraz po wojnie 5 administratur apostolskich na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Uczynił to jeszcze przed zerwaniem przez komunistów konkordatu ze Stolicą Apostolską, dzięki czemu dziś - co do tego wielu historyków jest zgodnych - na Ziemiach Zachodnich możemy modlić się nie tylko po polsku, ale również być katolikami. Z kolei świadectwa wielu starszych osób, które zostały prześledlone w 1945 roku na Ziemie Zachodnie, potwierdzają, że "gdyby wtedy nie było polskiego księdza, oni również by wrócili tam, skąd przyjechali".

Módlmy się o beatyfikację tego Wielkiego Prymasa Polski. Jego proces beatyfikacyjny został zakończony. Do jego beatyfikacji potrzebny jest cud.

Więcej o Czcigodnym Słudze Bożym można przeczytać (i zobaczyć) na stronach OŚRODKA POSTULATORSKIEGO.

Zdjęcia okolicznościowej dekoracji i witrażu pochodzą z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Dobrzanach.

*    *    *

Rocznica śmierci naszego Założyciela od beatyfikacji i kanonizacji św. Jana Pawła II zbiega się z liturgicznym wspomnieniem Papieża Polaka (które ustalono na dzień inauguracji jego pontyfikatu). Zatem w słowie skierowanym do uczestników modlitwy intencji beatyfikacji kard. Augusta Hlonda, zarówno w naszej seminaryjnej kaplicy w Poznaniu, jak i w Kaplicy Łubieńskich Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie, gdzie złożone jest serce Prymasa Hlonda, nie mogło zabraknąć odniesień do życia i działalności tych Wielkich Polaków. Kaznodzieje, ks. Rektor w Poznaniu i ks. Prefekt w Gnieźnie, przedstawiali fakty z ich życia i posługi pasterskiej, wskazując, że działalność kard. Hlonda miała wpływ na życie późniejszego Papieża. Dzieło ich życia i związek dat pozwala na wniosek, iż rzeczywiście wszystkie przywoływane fakty i wydarzenia były opatrznościowe: tak, jakby choroba i śmierć naszego Założyciela były konieczną ofiarą, przygotowującą zwycięstwo Niepokalanej podczas pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Więcej na temat powyższej myśli, jak i w ogóle relacji kard. A. Hlonda z kard. S. Wyszyńskim i św. Janem Pawłem II można przeczytać w artykule ks. B. Kozioła SChr: Związek Prymasa Augusta Hlonda ze św. Janem Pawłem II i kard. Stefanem Wyszyńskim

*    *    *

Nie mogło zabraknąć w tym dniu duchowych synów Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda przy jego grobie w warszawskiej archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela, gdzie została odprawiona Msza Święta o jego beatyfikację. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Leszek Kryża SChr, koncelebrowali ks. Andrzej Sołopa SChr, przełożony naszego domu zakonnego w podwarszawskich Łomiankach oraz ks. Bartosz Szkopik, wikariusz parafii katedralnej. Po Mszy przy grobie Kardynała Założyciela ks. Superior poprowadził modlitwę o beatyfikację, na zakończenie której odśpiewano Apel Jasnogórski.

*    *    *

Kilka dni później, w niedzielne popołudnie 25 października 2020 r., także i nasi nowicjusze pielgrzymowali do serca Założyciela do Gniezna.


22 października 2020r. 183 3477 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne