W dniach 9-10 października 2015 r. w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbyło się III Forum Przyjaciół kard. A. Hlonda.

I takie Forum miało miejsce również w Domu Głównym Towarzystwa w 2013, a II odbyło się w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. kard. A. Hlonda w Mysłowicach.

Tegoroczne spotkanie składało się z dwóch części.

Pierwszy dzień, tj. 9 października, upłynął pod znakiem wykładów. Swoje prezentacje przedstawili następujący prelegenci:

- dr Mirosław Wójcik (rektor senior, prof. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. kard. A. Hlonda w Mysłowicach) - Dzieło Prymasa - komunikat dotyczący publikacji zawierającej analizy naukowe nauczania społecznego kard. Augusta Hlonda;

- ks. dr hab. Bernard Kołodziej SChr (prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Matka Boża w życiu młodego Kardynała;

- dr Barbara Kołodziej (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. A. Hlonda w Mysłowicach) - Katolicka nauka społeczna a działalność i nauczanie kard. Augusta Hlonda;

- mgr Joanna Olbert (prezes Akcji Katolickiej OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi) - Dbałość o kult Chrystusa Króla w działalności Akcji Katolickiej w okresie międzywojennym;

- ks. dr hab. Wojciech Necel SChr (prof. UKSW w Warszawie) - Problematyka małżeństwa i rodziny w „Notatniku” kard. Augusta Hlonda;

- Angelika Wyrwich (studentka UAM i rzecznik prasowy KSM Archidiecezji Poznańskiej) - „W szeregi!” - działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w świetle nauczania kard. Augusta Hlonda;

- ks. dr Bogusław Kozioł SChr (Ośrodek Postulatorski) - Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w życiu i nauczaniu kard. A. Hlonda, Prymasa Polski;

- ks. mgr Marcin Stefanik SChr (Ośrodek Postulatorski) - Rodzina w nauczaniu kard. Augusta Hlonda.

Podczas sympozjum był obecny także ks. bp Zdzisław Fortuniak, pod którego przewodnictwem została odprawiona Eucharystia z intencją o beatyfikację sługi Bożego kard. A. Hlonda.

Drugi dzień Forum miał charakter pracy nad powołaniem Stowarzyszenia.

Najpierw przedyskutowano Statut, naniesiono stosowne poprawki, by w rezultacie poprzez głosowanie zatwierdzić końcową wersję Statutu. Ustalono również, że ostatecznie stowarzyszenie przyjmie nazwę: Stowarzyszenie Krzewicieli Dzieł Augusta Kardynała Hlonda, Prymasa Polski. Następnie zawiązano grupę założycielską Stowarzyszenia i poprzez głosowanie postanowiono o wszczęciu procedury rejestracji Stowarzyszenia.

Wybrano również Zarząd nowego Stowarzyszenia. I tak: Prezesem został wybrany ks. Marcin Stefanik SChr, Wiceprezesem - dr Barbara Kołodziej, Sekretarzem - Angelika Wyrwich, Skarbnikiem - Maria Herok oraz Członkami Zarządu: dr Mirosław Wójcik i ks. dr Bogusław Kozioł SChr. Wybrano także Komisję Rewizyjną, w skład której wchodzą: ks. dr hab. Bernard Kołodziej SChr, dr Leokadia Szymczyk i Piotr Oślizło.

Kolejnym krokiem w procesie powstawania Stowarzyszenia będzie jego zatwierdzenie przez ks. Ryszarda Głowackiego, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego oraz mianowanie Asystenta Kościelnego. Jest tak dlatego, gdyż Stowarzyszenie powstało nie na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach, ale jako stowarzyszenie kościelne na mocy postanowień Konkordatu.

Ks. Bogusław Kozioł TChr

Zdjęcia


11 października 2015r. 2 4661 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne