Inauguracja Roku XXI Akademickiego w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

W sobotę, 26 września 2015 r. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda odbyła się XXI Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016. Rozpoczęła się ona uroczystą mszą świętą koncelebrowaną w mysłowickim kościele parafialnym p.w. NSPJ, z udziałem zarządu OO Jezuitów z Krakowa z ks. prowincjałem Jakubem Kołaczem na czele, księży diecezjalnych i zakonnych, której przewodniczył metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc. Metropolita katowicki też wygłosił homilię, podkreślając w niej wybitne zdolności organizacyjne i pedagogiczne pierwszego biskupa katowickiego Augusta Hlonda, późniejszego Prymasa Polski. Msza święta zgromadziła przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich; senat i profesorów uczelni z nowym jej rektorem ks. dr Wacławem Królikowskim SJ; wykładowców i profesorów z krakowskiej Akademii Ignatianum z rektorem na czele ks. prof. dr hab. Józefem Bremerem; poczty sztandarowe, chór oraz społeczność akademicką. Udział wzięła też bratanica kard. Augusta Hlonda.

Następnie w auli uczelni, po pieśni Gaude Mater Polonia i  hymnie państwowym, nastąpiła część druga otwarcia Roku Akademickiego. Wśród której, oprócz przemówień i immatrykulacji nowego rocznika studentów, zostały wręczone odznaczenia i nagrody dla pracowników i studentów uczelni. Nowy rektor uczelni ks. dr W. Królikowski podziękował  również swojemu poprzednikowi prof. nadzw. Mirosławowi Wójcikowi za wielki wkład w rozwój tej uczelni. Wybitny historyk, prof. zw. dr hab. Ludwig Grzebień SJ został uhonorowany Laurem Naukowym „Sapere aude”, z całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego. Decyzję oznajmił przewodniczący Kapituły tego Lauru Naukowego ks. dr hab. Bernard Kołodziej TChr, etatowy profesor tej górnośląskiej uczelni im. Kard. Augusta Hlonda. Wykład inauguracyjny p.t. „Encyklika w perspektywie nauki o zrównoważonym rozwoju”, wygłosił ks. prof. zw. dr hab. Józef Bremer SJ. Na zakończenie odśpiewano tradycyjne Gaudeamus igitur.

Ks. Bernard Kołodziej TChr

Zdjęcia: Rafał Brożek, ks. B. Kołodziej TChr


28 września 2015r. 2 5596 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne