Nawiązując do aktu zawierzenia Polski Matce Bożej, którego dokonał kard. August Hlond 8 września 1946 roku na Jasnej Górze, zrodziła się inicjatywa modlitewna „Różaniec siłą i jednością Polaków”. Główne założenia tejże inicjatywy to pragnienie odnowienia Aktu poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, jak najszersze podejmowanie nabożeństwo wynagradzające w pierwsze soboty miesiąca, osobista modlitwa różańcowa oraz przynajmniej jedna tajemnica różańcowa. Zaproszenie do modlitwy jej inicjatorzy kierują do rodaków w kraju oraz do Polonii.

Dzieło to zostało ofiarowane Matce Bożej na Jasnej Górze, gdy we wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (25.06.2022) przybyli pomysłodawcy tej inicjatywy, modląc się w intencji Ojczyzny, Kościoła i o przemianę ludzkich serc.

Inicjatywa zyskała aprobatę następujących osób:
1. Przeora Jasnej Góry, o. Samuela Pacholskiego OSSPE;
2. Metropolity Częstochowskiego, abpa Wacława Depy;
3. Przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, bpa Andrzeja Czai;
4. Przewodniczącego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, o. Janusza Soka CSsR;
5. Przewodniczącej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich, s. Dolores-Doroty Zok SSpS;
6. Przewodniczącej Krajowej Konferencji Instytutu Świeckich, pani Joanny Wójtowicz.

Tak zaś o tej inicjatywie pisze p. Ewa Peret, jedna z inicjatorek pomysłu:

"Chcielibyśmy zaproponować podjęcie modlitewnej inicjatywy świeckich Różaniec siłą i jednością Polaków w intencji Ojczyzny, Kościoła i o przemianę ludzkich serc, gdyż, jak wielokrotnie podkreślał sam Pan Jezus, królestwo Boże rozpoczyna się od przemiany ludzkich serc - „gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”(Mt 6,21). Jeśli nasze serca nawracają się do Boga i upodabniają do cichego i pokornego serca Jezusowego, to możemy być spokojni o tok przemian we wszelkich strukturach politycznych, gospodarczych i społecznych. Ta inicjatywa Różańcowa nawiązuje do ślubowania i poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, które odbyło się na Jasnej Górze z inicjatywy Sługi Bożego księdza kardynała Augusta Hlonda 8 września 1946 roku. Obecnie jest to akt niemal zapomniany.

Dziś, gdy tak bardzo się gubimy, gdy brakuje ziemskich autorytetów, za którymi można by podążać, szczególnie potrzebujemy wsparcia z Nieba. Dlatego też pragniemy rozpocząć nieustający modlitewny szturm, aby Pan Bóg za wstawiennictwem Królowej Polski, roztoczył nad naszą Ojczyzną i Kościołem polskim swoją opiekę oraz doprowadził do odnowy ludzkich serc. Potrzebujemy narodowej mobilizacji, wspólnej narodowej modlitwy, która będzie nas łączyć, gdyż jesteśmy obecnie niestety bardzo podzieleni. Tak często różnią nas poglądy polityczne, społeczne, a nawet, co gorsza, spojrzenie na prawdy wiary i związane z nimi zasady moralne.

Wielokrotnie w naszej historii przemiana na lepsze rozpoczynała się u stóp tronu Matki Bożej na Jasnej Górze. Chcemy zawierzyć wszystko Maryi – naszej Królowej i przez jej ręce zanosić gorące błagania do Boga o przemianę serc, prawdziwą duchową wolność i jedność narodu. Tak wypełnimy składane już wcześniej przez Jana Kazimierza, kardynała Augusta Hlonda i bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego śluby. Zawierzali oni wszyscy naszą ojczyznę Maryi. Kardynał Hlond pragnął jednak szczególnie odpowiedzieć na jej fatimskie orędzie poprzez zawierzenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. Wierzył on w jej skuteczną pomoc i obronę przed wszelkimi zagrożeniami, zarówno tymi istniejącymi niegdyś jak i przyszłymi. W jednym ze swych listów pisał: „ Skoro wywrót i bezbożnictwo coraz śmielej uderzają w chrześcijaństwo, musi być i obrona, i to obrona zwarta, dostojna, mocna w dowodach, którymi walczy, potężna pierwotnym duchem ewangelicznym. Ale obrona to nie wszystko.(…) Naczelnym nakazem dzisiejszej chwili jest uruchomienie powszechnej ofensywy katolickiej.(…)* Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo, to różaniec. (ks. kard. August Hlond SDB).

Chcemy zatem, aby to był nasz modlitewny szturm do nieba, w którym cały Kościół, duchowieństwo i wierni, będą się razem modlić we wspólnych, drogich nam wszystkim sprawach: Ojczyzny, Kościoła i o przemianę ludzkich serc. Aby nasza modlitwa była jak najbardziej skuteczna chcemy, by włączyło się w nią jak najwięcej wiernych-osób duchownych i świeckich, zatroskanych o to , co dzieje się wokół nas. Modlitwa ta może się stać również nieustająca, jeśli obejmie zarówno naszych rodaków w kraju, jak i zagranicą.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkie już istniejące wspólnoty modlitewne, ruchy odnowy i inne. Nie chodzi nam o to, by porzucały one istniejące dotychczas formy modlitwy, lecz by w jedności włączyły je we wspólną ogólnonarodową modlitwę dołączając wskazaną intencję.

Im więcej osób włączy się w to powstające dzieło, im więcej kapłanów podejmie je wraz z ludem Bożym, tym szybciej odniesiemy zwycięstwo i odczujemy macierzyńskie wstawiennictwo Maryi. Ona okryje nas płaszczem swojej miłości i rozpłomieni blask swego Syna Jezusa Chrystusa.

Zawierzmy się zatem Maryi i nie dajmy się nikomu zniechęcić. Z jej różańcem w ręku, w wierze i tradycji naszych przodków odniesiemy zwycięstwo – tylko musimy być wierni.

Aby włączyć jak największą rzeszę wiernych w tę inicjatywę chcielibyśmy propagować ją poprzez media o jak najszerszym zasięgu, nie tylko katolickie, ale i świeckie. Naszą intencją jest również stała animacja tej inicjatywy, poprzez przypominanie o niej i podtrzymywanie jej przez różnego rodzaju działania lokalne i ogólnokrajowe".

 TUTAJ można odsłuchać wywiadu, który p. Ewa Peret udzieliła na ten temat Radiu Jasna Góra.


Info za: Ośrodek Postulatorski


25 lipca 2022r. 183 3295 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne