19 marca wspólnota Domu Głównego (księża, bracia i klerycy) wzięła udział w uroczystościach odpustowych ku czci św. Józefa, które odbyły w sanktuarium św. Józefa u Ojców Karmelitów w Poznaniu.

Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godz. 18. Przewodniczył jej i homilię wygłosił Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Bogusław Burgat SChr.

Ksiądz Wikariusz w swojej homilii odniósł się do trzech punktów, ukazujących kult św. Józefa. Najpierw wskazał na św. Józefa, jako na Patrona Towarzystwa Chrystusowego, obrazując ten punkt swojej homilii przykładami z historii Towarzystwa. Przytoczył również konkretne cytaty, zaczerpnięte z "Dziennika" Sługi Bożego Ojca Ignacego, które wskazywały na potężne wstawiennictwo św. Józefa, dzięki któremu Zgromadzenie mogło przetrwać.

Następnie wskazał na św. Józefa, jako na tego, który prowadził i wychowywał Jezusa do poznania ojcostwa Boga. Wreszcie Ksiądz Wikariusz dał wszystkim słuchającym za wzór św. Józefa, który doskonale wypełnił wolę Boga w swoim życiu, pomimo cierpienia, które się z tym wiązało.

Na koniec homilii Ksiądz Wikariusz zacytował jeszcze fragment z przemówienia "Królestwo Boże w duszach polskich" Kardynała Augusta Hlonda z dn. 30 maja 1946 r. W końcowej części tego przemówienia Prymas Hlond wskazywał na Najświętszą Maryję Pannę i św. Józefa, jako na Potężnych Patronów Kościoła: "W ręku Królowej o Niepokalanym Sercu spoczywa wszechmoc wieczna, a u Jej boku stoi żadną troską niezłamany św. Józef, strzegąc sprawy Chrystusowej jak Patron tej prokatedry i Kościoła powszechnego".

Po zakończeniu Mszy św. Ksiądz Wikariusz odmówił akt zawierzenia archidiecezji poznańskiej wstawiennictwu św. Józefa.

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obraz św. Józefa, który znajduje się w bazylice mniejszej Karmelitów Bosych w Poznaniu, jest kopią dzieła flamandzkiego artysty, brata Łukasza od św. Karola /Charlesa Sibrecque/, karmelity bosego. Oryginał zaś powstał w 1668 r. w klasztorze Santa Maria della Scala w Rzymie. Pierwsi karmelici bosi przybyli do Poznania w kwietniu 1618 r. Już w lipcu tegoż roku wybudowali na Wzgórzu św. Wojciecha parę pomieszczeń na mieszkania dla siebie i drewniany kościółek. Wkrótce okazał się on zbyt mały, dlatego po paru latach na jego miejscu wybudowano znacznie większy, także drewniany, kościół pod wezwaniem św. Józefa, którego poświęcenia dokonał o. Jan Maria od św. Józefa (Centurione), karmelita bosy, w dniu 21 czerwca 1621 r. Była to pierwsza świątynia w Polsce dedykowana temu świętemu.

Dnia 21 września 2009 r. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przychylając się do prośby karmelitów bosych, stosownym dekretem ustanowił kościół Karmelitów Bosych w Poznaniu Diecezjalnym Sanktuarium św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Natomiast w dniu 28 listopada 2016 r. Ojciec Święty Franciszek bullą papieską podniósł do godności bazyliki mniejszej kościół Karmelitów Bosych w Poznaniu. Proklamacji tego aktu dokonał abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, 19 marca 2017 r.


19 marca 2018r. 183 8767 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne