Obóz Związku Harcerstwa Polskiego – Okręg Australia AD 2023 pod hasłem „Piękna nasza Polska cała”, zgromadził 140 członków harcerskiej rodziny z Brisbane, Sydney i Melbourne.

Wspólne spotkanie polskich harcerzy, których na co dzień dzielą tysiące kilometrów, było okazją do dziękczynienia za opiekę patrona – błogosławionego podharcmistrza ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Ten beatyfikowany przez św. Jana Pawła II w Toruniu w 1999 r. polski kapłan, harcerz, bohater i męczennik z Dachau, został ogłoszony Patronem Polskiego Harcerstwa w 2002 r. W lutym 2003 r. w Katedrze Polowej WP w Warszawie, w obecności środowisk harcerskich z Polski i całego świata, odbyło się uroczyste przekazanie dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Obchodząc 20-tą rocznicę tamtych szczególnych dla wychowania religijnego w harcerstwie wydarzeń, ZHP w Australii na nowo podjęło słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w dniu beatyfikacji: „Pragnę także zwrócić się do całe rodziny polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania”. W tym duchu przeżyliśmy dwa obozowe dni poświęcone błogosławionemu druhowi Wickowi.

Najmłodsi uczestnicy obozu – skrzaty i zuchy – miały okazję poznać Patrona między innymi przez poszukiwanie w buszu symboli związanych z jego życiem i wypiekanie chleba, którego Błogosławiony uczył się w rodzinnej piekarni państwa Frelichowskich. Starsi poznali bliżej życiorys i symbolikę ikony Błogosławionego, przygotowali fotorelację z Jego życia oraz pantomimę obrazującą trudy życia w obozach koncentracyjnych. Wykonując gipsowe maski upamiętniające pośmiertną maskę wykonaną w Dachau, poznaliśmy okoliczności heroicznej śmierci bł. Stefana. Zajęcia przygotował dla nas ks. Kamil Żyłczyński SChr, kapelan ZHP w Melbourne, który odprawiał także uroczystą Mszę Świętą z obrzędem przekazania relikwii bł. Stefana Wincentego oraz wygłosił gawędę podczas wieczornego ogniska.

Jesteśmy wdzięczni księżom chrystusowcom na czele z seniorem, harcmistrzem ks. Józefem Kołodziejem SChr, którzy od dziesięcioleci towarzyszą duszpasterską opieką harcerskiej rodzinie w Australii.

tekst i foto: dh. Marysia Nowak hm, przewodnicząca Okręgu ZHP Australia


13 stycznia 2023r. 230 3303 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne