W 2024 roku uroczystość tytułu naszej parafii w Pyrzycach oraz Patrona miasta – Świętego Ottona przybrała charakter bardzo jubileuszowy. Wpisała się bowiem w trwający od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego AD 2024 900-lecia Pomorskiej Misji Świętego Ottona z Bambergu. W tym roku również przypadło stulecie istnienia tej parafii (w której już prawie 80 lat duszpasterstwo podejmują bracia i księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, wspomagani przez siostry misjonarki). Zatem nie dziwi transmitowanie uroczystości przez środki społecznej komunikacji – przez radio i telewizję. W poniedziałkowy wieczór 1 lipca 2024 r. w wypełnionej po brzegi ‘pyrzyckiej katedrze’ odbyło się cotygodniowe spotkanie Rodziny Radia Maryja, na które złożyły się wspólna modlitwa oraz audycja „Rozmowy niedokończone”.

Wspólne uwielbienie i dziękczynienie wobec Trójjedynego Boga rozpoczęło czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem poprowadzone przez młodzież. Kulminacją zaś była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem i z homilią ks. Bogusława Burgata SChr, wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Rozważania homilisty były nie tylko prezentacją zarysu historycznego Ottonowej misji ewangelizacyjnej, którą kontynuujemy jako chrystusowcy i siostry misjonarki od zakończenia II wojny światowej, ale również ukazaniem istoty wiary chrześcijańskiej jako religii objawionej przez samego Boga oraz niebezpieczeństw, które czyhają, gdy tej wiary się wyprzemy. Ks. Burgat próbował też wskazać, co może nam pomóc wytrwać w wierze przyniesionej przez Świętego Ottona: to słowo Boże i wynikające zeń zobowiązania, które streszcza Dekalog. Toteż refleksja została zakończona słowami św. Jana Pawła II, które ten wypowiedział w Koszalinie – pierwszej stacji IV pielgrzymki do ojczyzny w 1991 r. połączonej z katechezą na temat Dekalogu:

Stąd, znad Bałtyku, proszę was, wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej Ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą Prawdę i Boże Prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć.
Abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało. Abyście nigdy nie zapominali:
«Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną!».
- Nie będziesz brał Imienia Pana, Boga twego nadaremno.
- Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
- Czcij ojca twego i twoją matkę.
- Nie zabijaj.
- Nie cudzołóż.
- Nie kradnij.
- Nie mów fałszywego świadectwa.
- Nie pożądaj żony bliźniego twego.
- Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest.
Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata.

Po modlitwie apelowej rozpoczęła się zaś wspomniana już audycja, w której zaproszeni goście – ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny Towarzystwa, s. dr Ewa Kaczmarek MChR, przełożona generalna sióstr misjonarek Chrystusa Króla, ks. Piotr Kurzaj SChr, proboszcz parafii oraz dr Marcin Peterlejtner, historyk i archeolog – kontynuowali wątki podjęte już w kazaniu. Został rozwinięty kontekst historyczny, począwszy od pierwszych Piastów przez misję ewangelizacyjną św. Ottona na Pomorzu z jej wyjątkową trwałością w Pyrzycach, przez wprowadzenie luteranizmu w czasach reformacji i przerwania pewnej ciągłości, a jednocześnie przywiązania do niektórych elementów katolicyzmu (związanego z słowiańskimi korzeniami tamtejszej ludności i niezależnością księstwa pomorskiego), przez przybywanie osadników z innych części Królestwa Prus w XIX wieku (szczególnie z Wielkopolski), po czasy po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to na zachodniopomorską ziemię przybywali Polacy z Kresów II Rzeczypospolitej i z innych jej części i pokonując wiele trudności odbudowywali świątynie z wojennych zniszczeń oraz budowali i budują żywy Kościół. Ponadto ks. Wikariusz i Matka Ewa przedstawili wiele szczegółów dotyczących misji naszych zgromadzeń w kraju i na emigracji. Nie zabrakło też świadectw radiosłuchaczy, którzy telefonowali do studia: uzupełniły one wystąpienia zaproszonych Gości, a przy okazji przyniosły wiele radości, wspomnień i pozdrowień.

*    *    *

W niedzielę 23 czerwca 2024 r. uroczystościom patrona miasta Stargardu przewodniczył stargardzianin, ks. Kamil J. Żyłczyński SChr, rektor sanktuarium Miłosierdzia Bożego na przedmieściach australijskiego Melbourne, ich przedłużeniem był festyn parafialny na przykościelnym terenie. Tymczasem na święto tytułu kościoła i parafii w Sarbi został zaproszony ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny zgromadzenia. Natomiast odpust w Szczecinie Podjuchach został podzielony na wspólnotowy festyn w niedzielę poprzedzającą uroczystość tytularną parafii i wieczorną sumę odpustową ipsa dies pod przewodnictwem i z homilią ks. dra Jana Hadalskiego SChr, rektora seminarium. W ostatnią czerwcową niedzielę sprawowano Mszę Świętą we władysławowskim porcie.

 


ponad 2 tygodnie temu, 2024-07-01 230 535 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne