Podobnie i niemalże jak w roku ubiegłym odliczamy kolejne dni wydarzeniami, które dokonują się w jednym z majowym tygodni: święcenia, prymicje, jubileusz. Od wtorku radujemy się czterema kapłanami, którzy wieczorem następnego dnia sprawowali Mszę Świętą prymicyjną dla seminarium, dla mieszkańców domu głównego oraz dla przyjaciół i darczyńców zgromadzenia.

Przewodniczył jej ks. Michał Armatys SChr a okolicznościową homilię wygłosił przełożony generalny, ks. Ryszard Głowacki SChr, który wychodząc od odczytanej w Ewangelii alegorii o winnym krzewie (J 15,1-8), uwrażliwiał jak ważnym w życiu kapłana jest trwanie przy Chrystusie i w Chrystusie. Właśnie od tego zjednoczenia z Chrystusem należy czerpać moc do ofiarnej i owocnej duszpasterskiej posługi. W swoją refleksję ks. Generał wplótł wypowiedzi Kardynała Założyciela, który w życzeniach dla polskich księży pracujących we Francji przypominał o tej ważności zjednoczenia z Chrystusem mówiąc m.in.: Kapłan ofiarnie zjednoczony z Jezusem zostaje przepojony tą zwycięską mocą Chrystusa, która, pokonując świat i nowoczesny jego bunt przeciwboży, uleczy i uratuje, i zbawi ludzkość. Najpiękniejszym owocem eucharystycznej łączności kapłana z Chrystusem, ale jakże niezawodnym sposobem i środkiem zbawienia ludzkiej społeczności, jest bohaterstwo kapłańskie na miarę Chrystusową. Kapłan bohater oto ‘alter Christus Salvator’. W świętej ambicji kapłańskiej dążmy do tego bohaterstwa, które sprawi cud przeobrażenia i zbawienia ludzkości! Trwajmy na każdy dzień w pierwszych szeregach Kościoła apostołującego słowem i czynem Prawdę i Dobro, a zwalczającego kłamstwo i zło; trwajmy w krzyżu codziennego trudu kapłańskiego, zapewniając sobie wspaniały udział w wiecznej chwale zawsze zwycięskiego, triumfującego Kościoła (A. Hlond, «Życzenia dla księży polskich pracujących we Francji. Z okazji rekolekcyj kapłańskich w Clamart. Poznań, 10[25] XI 1938», Acta Hlondiana III, 3, 124-125).

Następnie, w piątek 24 maja, dokładnie w dzień 50. rocznicy święceń kapłańskich dziękczynną Eucharystię celebrowali złoci Jubilaci, ks. Jerzy Chorzempa SChr, ks. Franciszek Gałdyś SChr, ks. Zygmunt Ostrowski SChr i ks. Edward Strycharz SChr. Przewodniczył jej i homilię wygłosił przełożony generalny, ks. Ryszard Głowacki SChr.

ks. Tomasz Mikulak SChr
fotorelacja kl. Adam Ławniczak SChr


22 maja 2019r. 341 5120 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne