Maj od bardzo wielu lat jest miesiącem, w którym przyjmujemy kapłańskie święcenia i stąd jest on miesiącem mniejszych, większych i jubileuszowych rocznic tego wydarzenia, gdy przez nałożenie rąk zostaliśmy włączeni w Chrystusowe kapłaństwo.

Zatem w naszych wspólnotach dziękujemy w gronie Współbraci oraz parafian za ten niezasłużony dar, za wszelkie Boże łaski… Nasi Współbracia, którzy świętują 50-lecie święceń, po uroczystej celebracji w Goleniowie w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego przybyli na dziękczynienie do domu głównego w Poznaniu (jeden z nich, który po latach duszpasterskiej posługi na Antypodach zamieszkał w tym domu – ks. Bernard Bednarz SChr, dziękczynną Eucharystię w kaplicy seminaryjnej sprawował już dokładnie w dzień 50. rocznicy, w czwartek 20 maja 2021 r.)

W modlitwie dziękczynienia i uwielbienia Boga za lata kapłańskiej posługi w Dzień Zielonych Świąt uczestniczyło czterech Złotych Jubilatów – ks. Bernard Bednarz SChr, ks. Jan Chmiel SChr, ks. Jan Kałuża SChr i ks. Tadeusz Zachara SChr (piąty – ks. Kazimierz Bojda SChr łączył się duchowo, gdyż trudności i obostrzenia związane z panującą pandemią uniemożliwiły przylot z Australii). Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił przełożony generalny zgromadzenia, ks. Krzysztof Olejnik SChr, który dzień wcześniej obchodził okrągłą – porcelanową rocznicę święceń. W wygłoszonym słowie zachęcał do uwielbiania i dziękowania Panu Bogu, że dzięki Duchowi Świętego, którego posyła daje się poznać, dotknąć. Kapłan jako głosiciel słowa Bożego i szafarz sakramentów jakby jeszcze bardziej tego doświadcza i tym bardziej jest wezwany do dziękczynienia i uwielbienia Boga, a służą temu obchodzone rocznice przyjęcia święceń, zwłaszcza te jubileuszowe. W kolejnych dniach Współbracia Jubilaci swoje dziękczynienie przeżywali z najstarszymi chrystusowcami w Puszczykowie oraz zawierzyli się po raz kolejny Czarnej Madonnie królującej w sanktuarium jasnogórskim.

Jeden z Jubilatów, ks. Jan Chmiel SChr, w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej za kapłaństwo dziękował wraz z parafianami i Współbraćmi – duszpasterzami we Władysławowie, w miejscu, gdzie obecnie posługuje.

*    *    *

Gestu złożenia róż u stóp Jasnogórskiej Ikony w dniu 35. rocznicy święceń kapłańskich w imieniu całego swojego kursu dokonał ks. Wiesław Wójcik SChr, mieszkający w naszym częstochowskim polonijnym domu pielgrzyma dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego i krajowy moderator Ruchu Apostolatu Emigracyjnego.

*    *    *

W miesiącu tym także przypada kolejna rocznica rozpoczęcia naszej duszpasterskiej posługi w Szczecinie i Stargardzie, w kolejnych miesiącach w innych miejscowościach Pomorza Zachodniego. Ze względu na epidemię koronawirusa ubiegłoroczne obchody 75-lecia tych wydarzeń były bardzo skromne: głośniejszym czy szerszym echem odbiły się w Stargardzie i Nowogardzie. Nasza stargardzka parafia ten ważny moment uczciła i w bieżącym roku, modląc się w intencji Pionierów Miasta – tych wszystkich, którzy po wojennej zawierusze postanowili w tym miejscu niejako przeżywać blaski i cienie, radości i nadzieje codzienności. Informację o pierwszej Mszy w powojennym Szczecinie oraz o początkach posługiwania chrystusowców na Pomorzu Zachodnim można było znaleźć w serwisie ekai.

*    *    *

Posługa chrystusowców na Pomorzu Zachodnim zaczęła się 76 lat temu (w 1945 r.), dla salezjanów rok później, stąd w 2021 roku obchodzą 75-lecie swojej obecności i posługi: w okolicznościowych uroczystościach w Baniach połączonych z odpustem ku czci NMP Wspomożycielki Wiernych w poniedziałek 24 maja 2021 r. wzięli udział chrystusowcy posługujący w tym samym dekanacie – ks. Władysław Kołtowski SChr i ks. Grzegorz Korzeniewski SChr.

 

fotografie z uroczystości w Poznaniu: kl. Patryk Jaroszek SChr


23 maja 2021r. 230 2047 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne