Usłyszałem, gdy mi powiedziano pójdziemy do domu Pana (Ps 122[121],1)
W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata AD 2022 odbyły się główne uroczystości Jubileuszu 75-lecia istnienia parafii Miłosierdzia Bożego w Manchester. Cały Jubileuszowy Rok był przygotowaniem do tego dziękczynienia: trzy serie rekolekcji, wielkopostne pasyjne kazania, wystawy, spotkania i inne wydarzenia prowadziły nas do tego dnia, do niedzieli 20 listopada.

Najpierw, we wczesnych godzinach spotkaliśmy się na największej nekropolii naszego miasta, Cmentarzu Południowym, gdzie spoczywa założyciel parafii ks. Jan Bas oraz pozostali proboszczowie naszej parafii, a także parafianie pochowani przez lata na tej ziemi. Bp Piotr Turzyński, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, odmówił modlitwy nad grobem założyciela a następnie wraz z harcerstwem i władzami konsularnymi zostały położone kwiaty i wieńce. Nasze modlitwy na cmentarzu zostały zakończone przy Pomniku Katyńskim.

Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył bp John Arnold, ordynariusz diecezji Salford, a kazanie wygłosił Delegat Episkopatu Polski ds. Polonii, w którym nawiązał do postaci założyciela naszej parafii ks. Jana Basa:

Nie możemy dziś nie wspomnieć założyciela parafii, budowniczego kościoła i pierwszego proboszcza ks. kan. Jana Basa. Jego historia życia oddaje historię tysięcy naszych rodaków.
Pochodził z ziemi lwowskiej, święcenia kapłańskie przyjął w 1935 r. Gdy wybuchła wojna był wikariuszem w Tarnopolu. W 1941 r. został aresztowany przez Rosjan i wywieziony na Syberię. Gorąco się modlił, aby dobry Bóg go uratował. Na nieludzkiej ziemi czekając na śmierć złożył ślubowanie, że gdziekolwiek będzie swoje życie poświeci, aby zbudować kościół na cześć Miłosierdzia Bożego. To jest bardzo ciekawa rzecz, kult Miłosierdzia Bożego nie był tak znany jak dzisiaj, ale musiał ks. Jan już znać objawienia dane św. Siostrze Faustynie, albo w czasie przebywania na Syberii poznał ludzi z Wilna, którzy mu o tym powiedzieli. Temu Miłosierdziu zaczął służyć.
Ks. Jan Bas był kapelanem w Armii Andersa brał udział w bitwie pod Monte Cassino. Osiadł w Anglii i wierny swojemu powołaniu służył rodakom, potrzebującym Chrystusa, potrzebującym Bożego Miłosierdzia. „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”. mówił św. Jan Paweł II w Krakowie. Jak to bardzo się sprawdziło w życiu ks. Jana, który jako czciciel Bożego Miłosierdzia znalazł wolność i sens życia w służbie.
Pierwsza Msza św. założonej wspólnoty parafialnej odbyła się 30 listopada 1947 r. czyli 75 lat temu. Oczywiście, że ks. Jan Bas nie tworzył sam i nie budował sam. Św. Kardynał Newman lubił mówić, że Kościół to wspólnota serc. To ludzie kochający Boga razem ze swoim duszpasterzem za pozwoleniem miejscowego ks. Biskupa budowali Kościół duchowy i materialny.
Bogu niech będą dzięki.

Można już dzisiaj śmiało powiedzieć, że polonijna parafia pw. Miłosierdzia Bożego to na świecie parafia pod tym wezwaniem: co też zostało mocno podkreślone w czasie głównych uroczystości jubileuszowych. Obok biskupów Mszę Świętą koncelebrowali także ks. prałat Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, ks. Wojciech Rożdżeński SChr, przełożony prowincji chrystusowców pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz najstarszy żyjący proboszcz ks. Jan Wojczyński SChr. Nadto w uroczystościach brała udział councillor Donna Ludford, burmistrz Manchester (Lord Mayor of the City of Manchester) oraz Mrs Lorraine Worsley Carter, MBE, High Sheriff of Greater Manchester, deuputy Lieutenant wraz z małżonkiem. Oprócz władz lokalnych obecni byli także przedstawiciele Konsulatu RP w Manchester: Andrzej Szmidtke, Patryk Gowin oraz Włodzimierz Sulgostowski. Na zakończenie liturgii Biskup Piotr podziękował Biskupowi Arnoldowi za lata opieki i życzliwości diecezji Salford wobec polskiej społeczności w Manchester.

Kolejnym punktem naszego świętowania było spotkanie w nowo wyremontowanej Sali Parafialnej, która przez ostatnie prawie pięć miesięcy była zamknięta. Nasza parafia w Roku Jubileuszowym otrzymała rządowe wsparcie przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, które pomogło odnowić i odświeżyć naszą salę. Uroczystego jej otwarcia i pobłogosławienia dokonał bp John Arnold, który nie krył wzruszenia wynikającego faktem tak licznie zgromadzonej wspólnoty. Biskup John przekazał gratulacje i życzenia dalszego trwania w budowaniu naszej parafii. Następnie głos zabrała Pani Burmistrz Manchester oraz The High Sheriff, po których życzenia oraz listy gratulacyjne nadesłane z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazali Państwo Konsulowie, a przesłali je minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz minister – Członek Rady Ministrów Michał Wójcik.

Dla uczestniczących w uroczystościach jubileuszowych dużym zaskoczeniem było odsłonięcie obrazu ks. Jana Basa przedstawiającego założyciela parafii na polach pod Monte Cassino jako kapelana saperów neutralizującego minę przeciwpiechotną, z której wydobywają się dwa promienie – biały i czerwony, który został namalowany przez polskiego artystę Miłosza Nosiadka. Po jego odsłonięciu obrazu rozpoczął się koncert uwielbienia zespołu „AMEN”, który jako pierwszy utwór wykonał hymn Światowych Dni Młodzieży z Krakowa w 2016 r. „Błogosławieni Miłosierni”. Koncert był wielką modlitwą, uwielbieniem oraz radością. Prócz utworów religijnych była także i klasyka – „Let it be” nawiązująca do The Beatles pochodzących z północno zachodniej Anglii itp. W trakcie koncertu odbywała się licytacja obrazu ks. Jana Basa, który zawiśnie w nowej Sali Parafialnej.

ks. Karol M. Rogasik SChr

O celebracjach jubileuszowych w Manchester można poczytać też w innych portalach katolickich.

*    *    *

Trochę mniejszy, ale równie zacny jubileusz przeżywała nasza polonijna parafia na przedmieściach Toronto: tamtejsza Polonia licznie zgromadziła się wraz ze swoimi obecnymi i poprzednimi duszpasterzami na uroczystościach 25-lecia konsekracji kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Scarborough. Uroczystościom w ostatnią niedzielę października 2022 r., kiedy kalendarz liturgiczny przewiduje celebrację rocznicy poświęcenia własnego kościoła, przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji Toronto bp Vincent Nguyen (tyt. Ammaedara).

 


21 listopada 2022r. 230 2296 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne