W będącą tytularnym świętem Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i Sióstr Misjonarek uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, podobnie jak w wielu innych polskich i polonijnych wspólnotach, Polska Misja Katolicka w Düsseldorfie dziękowała Bogu za posługę księży i braci należących do naszego zakonnego zgromadzenia oraz Sióstr Misjonarek.

Wyjątkowym akcentem było podjęcie Duchowej Adopcji Osób Powołanych – zobowiązania do osobistej codziennej modlitwy za konkretnego kleryka lub diakona naszego seminarium, siostrę postulantkę bądź nowicjuszkę ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Każdy decydujący się na udział w tym duchowym dziele otrzymał przygotowany folder ze zdjęciem osoby, którą będzie wspierał swoją modlitwą, krótkim tekstem opisującym ją i tekstem do codziennego odmówienia w jej intencji. Zaproponowana przez duszpasterzy forma wsparcia tych, którzy przygotowują się do złożenia ślubów i przyjęcia święceń, spotkała się z pozytywną odpowiedzią wśród parafian, dzięki czemu każdy alumn seminarium naszego Towarzystwa oraz każda postulantka i nowicjuszka Sióstr Misjonarek są od niedzieli otaczeni modlitewną opieką.

ks. Łukasz Kuczyński SChr


24 listopada 2020r. 230 5254 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne