Duszpasterstwo środowisk wiejskich było dominującym tematem jesiennego spotkania wikariuszy, które odbyło się w Domu Głównym w dniach 18-19 listopada. Ten skądinąd ważny odcinek pracy duszpasterskiej został podjęty w kontekście przyjrzenia się aktualnej sytuacji posługi zwłaszcza w tych ośrodkach, które mają filie na wsi oraz prognozowanych zmian w polityce personalnej całego zgromadzenia.

Dwudniowy zjazd zawierał element modlitewny w charakterze dnia skupienia oraz bloki wykładowe. Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się ks. prałat Jan Stanisławski z konferencją „Sakrament pojednania w perspektywie Roku Miłosierdzia”, ks. Robert Gołębiowski z prelekcją „Środowisko wiejskie – nadzieje i zagrożenia duszpasterskie po transformacji ustrojowej na przykładzie Pomorza Zachodniego” oraz ks. Sławomir Grośty z praktycznymi wskazówkami, tak aby „Duszpasterstwo ludzi na wsi” było jak najbardziej efektywne i uwzględniało różnorodność poszczególnych wspólnot.

Zjazd był kontynuacją bloku duszpasterskiego, który w sesji wiosennej podjął problematykę pracy w ośrodkach miejskich.

ks. Marcin Stefanik SChr.


20 listopada 2015r. 2 4099 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne