13 grudnia 2015 r., w 3 niedzielę Adwentu ks. arcybiskup kijowsko-żytomierski Piotr Malczuk zapoczątkował obchody Jubileuszu na Żytomierszczyźnie i w Kijowie otwierając Bramę Miłosierdzia przy licznym udziale ludu wiernego. O 10.30 ludzie zgromadzili się w kościele św. Jana z Dukli - OO. franciszkanów, który był kościołem stacyjnym. Tam o. Mirosław OFM - proboszcz parafii św. Jana z Dukli odczytał fragment bulli papieskiej, po czym procesja wyruszyła ulicami Żytomierza w kierunku katedry. Po odczytaniu odpowiednich modlitw Biskup z ewangeliarzem w ręku pierwszy przestąpił próg katedry św. Zofii, a za nim cały lud. W kazaniu abp Piotr ukazał rolę Bożego Miłosierdzia, m.in. wykorzystując przykład Juranda z „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza. W wydarzeniu tym brała aktywny udział Kapelania Polska, chociaż nie dotyczyły one wyłącznie Polaków, lecz wszystkich katolików żytomierskich, niezależnie od narodowości. Proboszcz katedry - Ksiądz kanonik Wiktor Makowski przebywa obecnie w szpitalu, dlatego pewne obowiązki spadły na ks. Jarosława Giżyckiego TChr, pełniącego funkcję Kapelana Polaków i wikariusza katedralnego. Wznieśmy gorące błagania w tym Roku Miłosierdzia o potrzebne łaski dla naszego Zgromadzenia i dla Polonii Zagranicznej, tych wszystkich, którym posługują księża chrystusowcy.

ks. Jarosław Giżycki TChr


14 grudnia 2015r. 2 6725 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne