W środę 27 kwietnia w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu rozpoczął się doroczny dwudniowy zjazd przełożonych i wychowawców Towarzystwa Chrystusowego w części obejmującej Polskę. W formacyjnym spotkaniu biorą udział członkowie zarządu i rady generalnej Zgromadzenia, przełożeni domów zakonnych i proboszczowie parafii, wychowawcy i wykładowcy seminarium i nowicjatu. 

Tegoroczne spotkanie poświęcone jest liturgii i odbywa się pod hasłem „Ars celebrandi – ars praesidendi”. Wprowadzający w problematykę referat „Jak dziś rozumieć liturgię?” przedstawił ks. dr Jan Hadalski TChr. Następnie głos zabrał ks. prof. dr hab. Kazimierz Lijka OMI omawiając temat „Liturgia jako ars celebrandi”. Trzeci referat w sesji przedpołudniowej wygłosił ks. dr Henryk Nadrowski na temat „Usytuowanie center funkcji w przestrzeni sprawowania liturgii”. Po południu odbyły się jeszcze dwa referaty: o. prof. dra hab. Adama Sikory OFM – „Przesłanie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI „Verbum Domini” oraz ks. dra Mariusza Białkowskiego – „Śpiew i muzyka w sprawowaniu liturgii”. Wypełniony bogato treścią dzień zwieńczyła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem i z homilią przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego. W czwartek przewidziany jest wykład ks. prof. Bogusława Nadolskiego TChr – „Wskazania trzeciego wydania OWMR i Episkopatu Polski po jego ogłoszeniu” oraz spotkanie z ks. Generałem. 


27 kwietnia 2011r. 2218 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne