W dniach 7-8 maja 2011 r. odbyły się uroczystości jubileuszu 60-lecia Polskiej Misji Katolickiej Southampton-Bournemouth. Pomimo, że duszpasterstwo polskie na tych ziemiach istniało od zakończenia II wojny światowej, oficjalnie parafia została erygowana 3 maja 1951 r. Stąd też pojawił się tytuł Matki Bożej Królowej Polski.

Uroczystościom jubileuszowym przewodniczył His Lordship, The Right Reverend Crispian Hollis - Bishop of Portsmouth. Mszę Świętą koncelebrowali: ks. Krzysztof Grzelak SChr – wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. prałat Stefan Wylężek – rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, ks. Andrzej Zuziak SChr – przełożony Prowincji Angielskiej Towarzystwa Chrystusowego, ks. Daniel Głoćko SChr - proboszcz polonijnej parafii w irlandzkim Dungannon oraz lokalni duszpasterze: ks. proboszcz Wojciech Stachyra SChr i ks. Piotr Redliński SChr. Wśród zaproszonych gości obecna była Carol Cunio - The Right Worshipful the Mayor of Southampton Councillor i pan Grzegorz Sala – wicekonsul Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie. W uroczystej Mszy Świętej wzięli również udział członkowie organizacji zrzeszonych lub współpracujących z parafią: Polski Klub, Stowarzyszenie Kombatantów Polskich, Zespół Pieśni i Tańca „Karpaty”, polskie szkoły i inni.

Obok uroczystości liturgicznych został wydany obiad dla gości i ok. 120. najbardziej zaangażowanych przez 60 lat w życie parafii wiernych. Następnego dnia, 9 maja w liturgiczną uroczystość św. Stanisława, ks. rektor Stefan Wylężek udzielił sakramentu bierzmowania 70-cio osobowej grupie parafian.

12 maja 2011r. 2403 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne