W czwartek 12 maja w Szadłowicach, rodzinnej parafii współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego, Sługi Bożego o. Ignacego Posadzego, uroczyście obchodzono 120. rocznicę konsekracji kościoła pw. św. Bartłomieja połączoną z dorocznym dniem szczególnej modlitwy o beatyfikację najznamienitszego Rodaka. W uroczystości wziął udział Przełożony Generalny Towarzystwa oraz delegacja chrystusowców, m.in. postulator w procesie beatyfikacyjnym o. Ignacego ks. Tomasz Porzycki oraz sekretarz generalny zgromadzenia ks. Andrzej Orczykowski.

Mszy Świętej połączonej z udzieleniem sakramentu bierzmowania przewodniczył Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Homilię wygłosił przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki. Kaznodzieja rozważając słowa bł. Jana Pawła II skierowane do młodzieży wskazał na konkretny przykład do naśladowania w osobie o. Ignacego. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni, pod przewodnictwem postulatora w procesie beatyfikacyjnym, wspólnie odmówili modlitwę o wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego. Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie miejscowego proboszcza ks. Ireneusza Oliwkowskiego w propagowanie osoby i dzieła o. Posadzego.

13 maja 2011r. 2119 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne