7-8 listopada 2014 r. w Warszawie na UKSW, Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Kongres Polonii Kanadyjskiej – 70 lat w służbie Narodowi, Ojczyźnie i Polonii zorganizowana przez Światową Radę Badań nad Polonią, Instytut Nauk Historycznych UKSW i Kongres Polonii Kanadyjskiej. Wśród zaproszonych gości byli: ambasador Kanady, parlamentarzyści, prezesi Kongresu Polonii Kanadyjskiej, naukowcy zajmujący się problemami polonijnymi, zaproszeni goście oraz studenci UKSW. Na Konferencji wygłoszono 21 referatów dotyczących historii i całości życia społecznego, politycznego, kulturowego oraz duchowego Polonii Kanadyjskiej, po których była ożywiona dyskusja i dopowiedzenia. Zagadnienia życia duchowego i religijnego prezentowali naukowcy ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz chrystusowcy: ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel, który wygłosił referat: Struktury polskojęzycznego duszpasterstwa w Kanadzie wobec procesów integracji oraz ks. prof. GWSP dr hab. Bernard Kołodziej: Chrystusowcy w duszpasterstwie Polonii Kanadyjskiej.

ks. Bernard Kołodziej TChr


10 listopada 2014r. 2518 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne