W dniach 16-19 czerwca w naszym domu zakonnym w Częstochowie odbyło się kolejne już spotkanie dla rodziców naszych współbraci. Przyjechało 20 osób – stali bywalcy, dla których była to okazja do ponownego spotkania i nowi, którzy zostali serdecznie przyjęci. Jak co roku, pani Antonina Gutowska – mama naszego współbrata ks. Mariusza pracującego w Anglii – spisała wspomnienia z tych dni, które zamieszczamy poniżej lub do pobrania w formacie pdf tutaj.


Rekolekcyjne spotkanie rodziców księży i braci chrystusowców

(16-19 czerwca 2011r.)
„Kochany nasz Papieżu-Polaku.
Wielką dumą, wielką radością byłeś.
Ojcze, Bracie, Przyjacielu, Rodaku!
Serca ludów swą miłością zdobyłeś.”
(fragm. pieśni „Papieżu Polaku” na melodię „Barki”)


W klimacie doniosłego wydarzenia – beatyfikacji Papieża-Polaka z wdzięcznością odpowiedzieliśmy na zaproszenie Towarzystwa Chrystusowego, przybywając na kolejne już rekolekcyjne spotkanie rodziców księży i braci chrystusowców do Częstochowy. Opiekunami naszymi byli: wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak i przełożony domu zakonnego chrystusowców w Częstochowie ks. Zygmunt Stefański.

W pierwszym dniu (czwartek, 16 czerwca), po rozlokowaniu nas w pokojach, o godz. 17.00 spotkaliśmy się w kaplicy na nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Modlitwie przewodniczył ks. Wikariusz Generalny. Główną intencją modlitewnego spotkania było przybliżenie nam duchowej sylwetki Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda – wielkiego czciciela Serca Pana Jezusa i zanoszenie próśb o Jego rychłą beatyfikację. Otrzymaliśmy też teksty nowenny i modlitwy za Jego wstawiennictwem do indywidualnego odmawiania. O godz. 18.00 w jadalni ks. Wikariusz w ciepłych słowach przywitał wszystkich przybyłych rodziców (kilkadziesiąt osób) i wyraził radość ze wspólnego bycia razem. Po kolacji w kawiarence domu ks. Grzelak przybliżył nam działalność duszpasterską naszych synów, podkreślając ich pracę wśród licznej rzeszy Polaków – głównie młodych – przebywających poza krajem. W tym miejscu godzi się zacytować życzenie założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej kard. Augusta Hlonda: „By żaden Polak nie zagubił się na obczyźnie”. Dzień zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

W piątek, po modlitwie porannej i śniadaniu, zebraliśmy się w kawiarni domu, gdzie ks. Wikariusz kontynuował biografię Sługi Bożego kard. A. Hlonda. O godz. 9:30 uczestniczyliśmy we Mszy św., którą celebrował i homilię wygłosił również ks. Wikariusz. O godz. 11.00 obejrzeliśmy film o Auguście kard. Hlondzie. Po obiedzie i koronce do Miłosierdzia Bożego pojechaliśmy na Jasną Górę, aby pod duchowym przewodnictwem ks. Grzelaka uczestniczyć w Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich. Mieliśmy też czas na indywidualną modlitwę przed Cudownym Obrazem Królowej Polski. W czasie kolacji ks. Wikariusz przedstawił nam ks. Józefa Przekopa TChr., któremu polecił opiekę duchową nad nami w czasie jutrzejszych planów turystycznych. Po kolacji pożegnaliśmy ks. Wikariusz. Dziękujemy mu za wspólnie spędzony czas, za wyczerpującą i bogatą relację o życiu i działalności kard. A. Hlonda. Dziękujemy za pogłębianie naszej orientacji duchowej w czasie uczestnictwa w Eucharystii poprzez właściwe odczytywanie znaków liturgicznych. Nade wszystko dziękujemy za serdeczność i bycie z nami. Uczestnictwem w Apelu na Jasnej Górze zakończyliśmy drugi dzień naszych rekolekcji.

Nazajutrz, po śniadaniu, o godz. 7.00 udaliśmy się autokarem do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. W Wadowicach, z powodu prac remontowych Muzeum – Domu Rodzinnego Ojca św. Jana Pawła II, zwiedziliśmy specjalną wystawę dokumentującą życie i działalność kapłańską Papieża, a także jego związki z Wadowicami.

O godz. 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. W kościele znajduje się wiele szczegółów przypominających postać i dzieło bł. Jana Pawła II. Po Mszy św. zaliczyliśmy też w „kremówki papieskie”. Na trasie Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska o godz. 14.00 zjedliśmy smaczny obiad. Następny postój w Choczni okazał się gościnnym zaproszeniem na ciasto i kawę do rodziców ks. Zbigniewa Wcisło. Serdecznie dziękujemy miłym gospodarzom za prawdziwie polską gościnność.

Po dotarciu do Kalwarii Zebrzydowskiej okazało się, że w bazylice Sanktuarium odbywają się święcenia kapłańskie, zatem zwiedzanie było ograniczone. Z Sanktuarium Kalwaryjskim mocno związany był papież Jan Paweł II, który nawiedzał je wielokrotnie. Najbardziej wymownym obrazem zwiedzania Sanktuarium niech będą słowa samego Ojca Świętego: „To co tutaj człowieka pociąga na nowo, to właśnie owa tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką. Tajemnica ta opowiedziana jest plastycznie i szczodrze przez wszystkie kaplice i kościółki, które rozłożyły się wokół centralnej bazyliki” (Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska 07.06.1979 r.). Po nabyciu różnych pamiątek wyruszyliśmy w drogę powrotną.
W czasie podróżowania nasz przewodnik duchowy – ks. Józef stosownymi modlitwami (różaniec, koronka) i wspólnym śpiewem czuwał nad pielgrzymkowym charakterem podróżowania. Po kolacji zebraliśmy się w kawiarence na wspólnym śpiewie przy wtórze gitary ks. Józefa. Wieczór, dzięki ujmującej osobowości ks. Józefa, upłynął nam w miłej atmosferze.

W niedzielę, 19 czerwca, po modlitwach porannych, uczestniczyliśmy we Mszy św., którą sprawował i homilię wygłosił ks. Józef. Na zakończenie Eucharystii w imieniu rodziców podziękowanie ks. Józefowi złożył p. Piotr Jasina, dziękując za opiekę i bogate przeżycia w czasie wspólnego bycia razem. Po śniadaniu mieliśmy czas wolny, a o godz.12.00 odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański w refektarzu.

Po obiedzie nastąpiły pożegnania. Bardzo serdecznie dziękowaliśmy gospodarzowi – ks. Zygmuntowi Stefańskiemu za troskę o nas i o nasze dobre samopoczucie. Dziękujemy mu za miłe słowa, których nie szczędził każdemu z nas. Dziękujemy również bratu Leszkowi i pani Iwonie za zadbanie o smaczne posiłki.

Szczególne podziękowania składamy naszym Opiekunom za zorganizowanie nam spotkania, abyśmy mogli pielgrzymować do Pani Jasnogórskiej w intencji naszych synów. Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać i już tradycyjnie życzymy sobie: do zobaczenia za rok!

W imieniu rodziców
wspomnienia spisała
Antonina Gutowska


11 lipca 2011r. 1432 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne