W dniach 7-11 września odbył się w Krakowie III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie pod hasłem „Młodzież polska na Obczyźnie – zadania edukacyjne”. Kongres zorganizowany został pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego przez Polską Akademię Umiejętności i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Udział wzięli przedstawiciele polskich środowisk edukacyjnych z większości krajów, w których prowadzone jest szkolnictwo z polskim językiem na wszystkich szczeblach nauczania. Prelegenci z środowisk polonijnych przedstawiali wszystkie problemy związane z polskim nauczaniem w zmieniających się warunkach politycznych i emigracyjnych. Obecni byli również przedstawiciele polskich ministerstw: Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz minister finansów Jacek Rostkowski. W piątek w Kongresie udział wziął prezydent RP Bronisław Komorowski.

Towarzystwo Chrystusowe na Kongresie reprezentował dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego ks. Wiesław Wójcik oraz ks. prof. Bernard Kołodziej, który należał do Komitetu Naukowego Kongresu oraz wygłosił referat pt. „Doświadczenie Kościoła w nauczaniu młodzieży emigracyjnej”. W trakcie trwania Kongresu przygotowano deklarację skierowaną do polskich władz: „Młodzież polska na Obczyźnie – zadania edukacyjne”. Kongres zakończył się w niedzielę Mszą Świętą celebrowaną przez kard. Franciszka Macharskiego w katedrze wawelskiej.


15 września 2011r. 1998 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne