W niedzielne popołudnie, 25 września br. zgromadziliśmy się w kościele św. Józefa w Aulnay-sous-Bois na dziękczynieniu za 75 lat obecności i posługi chrystusowców na francuskiej ziemi. Na tę dziękczynną Mszę Świętą, której przewodniczył Rektor PMK we Francji ks. infułat Stanisław Jeż przybyli współbracia z wielu regionów Francji (Burgundia, Nord i Pas-de-Calais oraz region paryski), z innych prowincji (przełożony prowincji australijskiej oraz przełożony i ekonom prowincji niemiecko-holendersko-włosko-węgierskiej). Z kraju przybył przełożony generalny naszego zgromadzenia ks. Tomasz Sielicki, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Trzeba też zauważyć obecność ks. Jana Guzikowskiego SChr z Ziębic, długoletniego duszpasterza polonijnego we Francji, przełożonego naszej prowincji oraz sekretarza generalnego PZK we Francji, który z okazji jubileuszu napisał obszerny artykuł traktujący o naszej pracy (tekst ukazał się w „Głosie katolickim” datowanym na 25 września (rok LIII [2011], nr 33[2424], s. 16-19) oraz ks. Michała Kamińskiego SChr, projektanta witraży z kaplicy domu prowincjalnego, a także przedstawicieli duchowieństwa lokalnego na czele z père Patrick’em Morvan’em.

Ks. Generał w wygłoszonym słowie dokonywał charakterystyki naszej misji i posługi, jaką jest praca wśród polskich emigrantów. Przypomniał, że ta posługa jest bardzo potrzebna i ważna, bo chrystusowcy są posłani po to, „by żaden Polak nie zagubił się na obczyźnie”.

Po Eucharystii, przy domu prowincjalnym kontynuowaliśmy to wspólne, radosne spotkanie, któremu sprzyjała także piękna pogoda. Na przygotowanej scenie zaprezentowały się lokalne zespoły dorosłych i dzieci, które śpiewały piosenki religijne i ludowe. A wszyscy mogli skosztować pysznych wypieków miejscowych gospodyń.

Wyrażając Panu Bogu wdzięczność za wszelkie Jego dary i łaski otrzymane w ciągu tych lat posługi na francuskiej ziemi, prosimy, aby dalej nas wspierał i umacniał. Ta intencja przyświecała naszej wspólnej modlitwie razem ze wspólnotami polonijnymi z Aulnay – Le Blanc-Mesnil, Sartrouville – Argenteuil, Bagnolet i innymi. Zapraszamy także Czytelników do włączenia się w nasz radosny hymn Magnificat i Te Deum laudamus, jak i ośmielamy się prosić o modlitwę, by nasza duszpasterska praca przynosiła obfite owoce.

Z okazji jubileuszu ukazał się okolicznościowy biuletyn prezentujący w skrócie pracę chrystusowców we Francji. Obchody jubileuszowe rozpoczęły także kanoniczną wizytację naszej prowincji, którą przeprowadzi Przełożony Generalny.
Ks. Tomasz Mikulak SChr

26 września 2011r. 2108 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne