Nasz współbrat, ks. Edmund Druz, po 27 latach pracy w Niemczech, z dniem 8 września br. rozpoczął pracę na Białorusi. Objął obowiązki Dyrektora Centrum Duszpasterskiego przy Konferencji Biskupów na Białorusi. Zadaniem ks. Edmunda jest także opieka duszpasterska nad Polakami w Mińsku. Ks. Edmund przesyła relację z pierwszych tygodni swojej pracy:

W niedzielę, 4 września 2011 r. nastąpiło moje oficjalne pożegnanie w Koblencji, a następnie 8 września udałem się samolotem poprzez Wiedeń do Mińska. Na lotnisku czekał na mnie ks. bp Władysław Blin wraz z o. Sergiuszem Gajkiem MIC, archimandrytą Kościoła grecko-katolickiego na Białorusi. Około północy byliśmy już na miejscu w Centrum Pastoralnym. Tak rozpoczął się nowy rozdział w moim życiu i posłudze kapłańskiej na Białorusi.

Jako dyrektor Centrum Pastoralnego przy Sekretariacie Konferencji Biskupów na Białorusi, odpowiedzialny jestem za projekty duszpasterskie we wszystkich diecezjach tego kraju. Udałem się więc na dzień skupienia dla księży i sióstr zakonnych diecezji witebskiej, który odbył się 13 września w Wierchniodzwińsku. Również na podobny dzień skupienia księży i sióstr zakonnych diecezji pińskiej udałem się 20 września do Baranowicz. Tam spotkałem się z trzema naszymi współbraćmi pracującymi w tej diecezji: ks. Maciejem Szmytowskim pełniącym obowiązki przełożonego regionalnego oraz ks. Andrzejem Szodą i ks. Alehem Shpetsem. Do tej pory miałem możliwość odwiedzania niektórych parafii i kontaktu z duchowieństwem diecezji Witebsk.

W dniach 15 i 16 września w Mińsku, przy ul. Kalcowej 153, a więc w domu, gdzie sprawuję troskę gospodarza, odbyła się Konferencja Biskupów Białorusi. Miałem więc okazję poznania całego Episkopatu Białorusi.

Do moich obowiązków należą sprawy biurowe (pomaga mi w tym sekretarka s. Wirginia Chocian CSFN) oraz kontakty z księżmi, zarówno telefoniczne jak i osobiste. Ponadto codzienna Msza Święta w kaplicy o godz. 7.15, w soboty o godz. 9.00 a w niedzielę o godz. 10.30.

Cieszę się z tego, że chrystusowcy po latach pracy na Wschodzie, zaistnieli także w stolicy Białorusi i poprzez moją posługę w Episkopacie także w pozostałych diecezjach.
ks. Edmund Druz SChr


27 września 2011r. 2304 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne