Dziś (22.10), w rocznicę śmierci założyciela naszego zgromadzenia Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda (+1948) odbyła się w naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Poznaniu uroczysta inauguracja roku akademickiego połączona z wręczeniem ks. prof. dr. hab. Bogusławowi Nadolskiemu nagrody KUL-u im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2010.

Wraz z rektorem seminarium ks. Bogusławem Burgatem, wychowawcami i klerykami w rozpoczęciu nowego roku akademickiego wzięli udział przełożeni Towarzystwa Chrystusowego z ks. generałem Tomaszem Sielickim i radnymi generalnymi na czele, duchowni i świeccy wykładowcy naszego seminarium, przedstawiciele zaprzyjaźnionych z nami wspólnot, parafii i seminariów zakonnych i diecezjalnych. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Collegium Bobolanum, do którego afiliowane jest nasze seminarium reprezentował rektor ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ. Natomiast z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przybyli: ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann oraz ks. prof. KUL dr hab. Czesław Krakowiak. W inauguracji wzięli także udział proboszczowie parafii chrystusowców z Pomorza Zachodniego, delegacja Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z wikarią generalną s. Ewą Kaczmarek na czele, nowicjusze Towarzystwa z przełożonymi nowicjatu, pracownicy biblioteki seminaryjnej, bracia zakonni, zaproszeni goście i przyjaciele zgromadzenia i seminarium.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 Mszą Świętą sprawowaną pod przewodnictwem przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasza Sielickiego, którą koncelebrowało 38 kapłanów. W homilii rektor PWTW ks. prof. Zbigniew Kubacki nawiązując do przeczytanej Ewangelii podkreślił, że zdobywanie wiedzy musi w seminarium iść w parze z budowaniem osobistych relacji miłości z Chrystusem. Ludzie oczekują od współczesnego kapłana konkretnej wiedzy, ale można ją przekazywać tylko w oparciu o osobiste doświadczenie miłości Chrystusa.

O 11.30 w auli zabrzmiało uroczyste Gaude Mater Polonia, po czym rektor seminarium ks. Bogusław Burgat przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie prefekt WSD ks. Andrzej Łysy złożył sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej naszego seminarium w ubiegłym roku akademickim. Wykładowcy naszego seminarium udzielali się także z wykładami w innych seminariach duchownych i na wydziałach teologicznych, brali udział w wielu sympozjach naukowych zarówno jako prelegenci jak i uczestnicy. Klerycy również uczestniczyli w kilku sympozjach, mogą się także pochwalić sukcesami sportowymi.

Kolejnym punktem programu była immatrykulacja siedmiu kleryków I roku. Po złożonym przez nich ślubowaniu indeksy wręczył ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ – rektor PWTW. „Rok akademicki 2011/2012 uważam za otwarty” - ogłosił Rektor WSD i zabrzmiało tradycyjne Gaudeamus igitur.

Wyjątkowym momentem uroczystości było wręczenie naszemu współbratu, znanemu i cenionemu liturgiście, ks. prof. dr. hab. Bogusławowi Nadolskiemu Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2010. Nagrodę wręczyli: ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann – prezes zarządu Towarzystwa Naukowego KUL i ks. prof. KUL dr hab. Czesław Krakowiak, kierownik Katedry Teologii Liturgii w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL oraz przewodniczący związku polskich liturgistów, a prywatnie kolega ks. Nadolskiego. On także wygłosił laudację. Na koniec głos zabrał Lureat nagrody wyrażając radość i podziękowanie. Więcej na ten temat w osobnej notatce.

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Marek Blaza SJ – kierownik ds. studiów stacjonarnych PWTW. W świetle współczesnej teologii i liturgii Kościoła katolickiego zastanawiał się „Czy nabożeństwa Triduum Paschalnego w tradycji bizantyjskiej wymagają reformy?” Następnie przesłanie do wykładowców i seminarzystów skierował rektor PWTW ks. prof. Zbigniew Kubacki, a po nim przełożony generalny chrystusowców ks. Tomasz Sielicki. Na zakończenie uczestnicy odśpiewali hymn Towarzystwa Chrystusowego „My, Chryste, hufiec Twój”, po czym przeszli do refektarza na obiad.


22 października 2011r. 2766 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne