17 stycznia 2011 roku wspominaliśmy 27. rocznicę śmierci Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego i założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Przez cały dzień chrystusowcy i siostry misjonarki trwali na osobistej modlitwie przy grobie Sługi Bożego w małej kaplicy Domu Głównego w Poznaniu. 

O godz. 17:00 wspólnota mieszkańców Domu Głównego i seminarium oraz nowicjatu zgromadziła się tam na modlitwie różańcowej. Następnie w górnej kaplicy pod przewodnictwem przełożonego generalnego ks. Tomasza Sielickiego sprawowana była Msza św. o beatyfikację Ojca Ignacego. Na wstępie ksiądz generał wyraził podziękowanie osobom zaangażowanym w procesie diecezjalnym, który trwa od 10 lat i obecnie kończy się jego część uzupełniająca. Homilię wygłosił ks. dr Rafał Pajszczyk, delegat metropolity poznańskiego abpa Stanisława Gądeckiego w dochodzeniu diecezjalnym. W homilii kaznodzieja porównał współzałożyciela chrystusowców z Maryją i Józefem, którzy zawsze stoją obok Jezusa. Stojąc obok, nigdy nie zakrywają Zbawiciela dla innych. Zachęcił do szerzenia kultu Sługi Bożego, tak aby był znany w środowiskach, w których posługują chrystusowcy. 

Na zakończenie ks. postulator Tomasz Porzycki poinformował, że od października do grudnia ub. roku zostało przesłuchanych 15 dodatkowych świadków i obecnie przygotowywane jest tłumaczenie dokumentów do wysłania do Rzymu. Ostatnia sesja dochodzenia uzupełniającego planowana jest na 1 marca br. Przedstawił także nowe wydawnictwa, które przygotował do druku wicepostulator ks. dr Bogusław Kozioł: trzeci tom Dzieł ks. Ignacego Posadzego oraz broszurę zatytułowaną 9 dni na modlitwie ze Sługą Bożym. 

Sługa Boży Ojciec Ignacy Posadzy (1898-1984) jako kapłan diecezji poznańskiej został wybrany przez Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda na organizatora nowego zgromadzenia zakonnego, którego charyzmatem miało być duszpasterstwo wśród polskich emigrantów. Ks. Posadzy przyjął to zadanie i związane z nim nowe powołanie zakonne, i w duchu całkowitego posłuszeństwa oraz zaufania Opatrzności Bożej zorganizował Towarzystwo Chrystusowe. Współbracia nadali mu później tytuł Współzałożyciela. Nawiązując do idei kard. Hlonda w trudnych latach pięćdziesiątych ub. wieku powołał do istnienia także zgromadzenie żeńskie Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Przez ponad pół wieku wszystkie swoje siły i zdolności organizacyjne i literackie poświęcił sprawie opieki duszpasterskiej nad Polskimi emigrantami. Módlmy się, aby Polonia na całym świecie mogła cieszyć się jak najszybciej szczególnym orędownikiem w niebie. 

Zapraszamy na stronę internetową poświęconą osobie o. Ignacego i jego procesowi beatyfikacyjnemu.


18 stycznia 2011r. 3544 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne