Dnia 20 stycznia 2011 r., w godzinach wieczornych w szpitalu w Puszczykowie, Pan powołał do wieczności ks. Tadeusza PERLIKA SChr. 


Śp. ks. Tadeusz Perlik SChr urodził się 28 października 1928 r. w Bydgoszczy. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 20 września 1947 r. Dnia 29 września 1948 r. w Puszczykowie złożył pierwszą profesję zakonną, zaś dozgonną 29 września 1951 r. w Poznaniu. Dnia 21 czerwca 1953 r. w Poznaniu przyjął święcenia prezbiteratu z rąk Ks. Bpa Herberta Bednorza. Po święceniach był prefektem Domu Studiów w Poznaniu, sekretarzem Domu Głównego w Poznaniu. Był ojcem duchownym Domu w Ziębicach, następnie dyrektorem Niższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego. Pełnił misję Towarzystwa jako: przełożony domu w Świdnicy, wicerektor domu w Poznaniu, referent powołań i służby ołtarza, rektor domu poznańskiego, przełożony Domu Głównego w Poznaniu. W latach 1970-1990 był ekonomem generalnym Towarzystwa Chrystusowego. W latach 1990-1991 pracował w duszpasterstwie polonijnym w Kanadzie. Po powrocie do Polski zamieszkał w domu zakonnym w Zakopanem, gdzie w latach 1994-1997 był przełożonym. Od 1997 r. rezydował w domu zakonnym w Puszczykowie. 
Termin pogrzebu zostanie podany po ustaleniu. 
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie! 


20 stycznia 2011r. 2099 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne