Dnia 20 listopada w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat „Migracje Polaków a nowa ewangelizacja”.

Konferencja zorganizowana z wielkim rozmachem przez działające w ramach Towarzystwa Chrystusowego: Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego i Ruch Apostolatu Emigracyjnego z ich dyrektorem i moderatorem ks. Wiesławem Wójcikiem TChr zgromadziła wielu znanych badaczy spraw i problemów związanych z polską emigracją, duszpasterzy polonijnych (chrystusowców i innych), kapłanów chrystusowców z różnych parafii w Polsce, w tym młodych chrystusowców biorących udział w swoim dorocznym spotkaniu formacyjnym, kleryków naszego seminarium, siostry Misjonarki Chrystusa Króla i wielu innych duchownych i świeckich zainteresowanych podejmowaną problematyką. W tym szacownym gronie trzeba zauważyć nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Celestino Migliore, metropolitę poznańskiego abpa Stanisława Gądeckiego, delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bpa Wiesława Lechowicza i przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasza Sielickiego.

Sesję naukową poprzedziła uroczysta Msza Święta o godz. 9.00 sprawowana pod przewodnictwem i z homilią ks. abpa nuncjusza Celestino Migliore. Razem z Nuncjuszem Eucharystię koncelebrowało dwóch biskupów i blisko 60 księży. Warto zauważyć, że Msza była sprawowana według nowego formularza „O nową ewangelizację”, a uczestnicy wyśpiewali na początek hymn Roku Wiary, a w stosownym momencie liturgii uroczyste Credo. Zgromadzonych powitał i wprowadził w liturgie przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Tomasz Sielicki.

W homilii ks. Arcybiskup Nuncjusz podkreślił m.in. ważność dzisiejszej konferencji w sytuacji, kiedy znacząca część polskiego społeczeństwa żyje na emigracji. W oparciu o czytania mszalne wskazywał też drogi nowej ewangelizacji w tak specyficznych warunkach, jakie tworzy emigracja (pełny tekst homilii w .pdf tutaj).

Przed zakończeniem Eucharystii głos zabrał metropolita poznański abp Stanisław Gądecki i dokonał swoistego przejścia od liturgii do refleksji naukowej wprowadzając w tematykę sympozjum. Odwołując się do dokumentów przygotowujących synod biskupów nt. nowej ewangelizacji i obrad tegoż synodu, w którym uczestniczył zarysował trudności z samą definicją nowej ewangelizacji i zakresem rozumienia tego pojęcia, które w ostatnim czasie nie schodzi z ust pasterzy Kościoła.

Po Mszy Świętej uczestnicy zgromadzili się w auli seminaryjnej na części naukowej sympozjum. Zanim jednak zabrzmiały mądre słowa profesorów usłyszeliśmy cztery utwory Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu duetu fortepianowego muzyków z Filharmonii Poznańskiej.

Rozpoczynając sesję naukową ks. Wiesław Wójcik – dyrektor IDE i główny organizator powitał wszystkich przybyłych oraz odczytał fragmenty niektórych przesłań nadesłanych w związku z konferencją na adres Instytutu. „Mamy pochylić się wraz z wybitnymi migrantologami z różnych ośrodków uniwersyteckich i różnymi duszpasterzami nad fenomenem emigracji” – mówił ks. Wójcik. „Konferencja wpisuje się w zatroskanie polskiego Kościoła o polskich emigrantów” – kontynuował zapraszając do udziału w konferencji.

Po części powitalnej, z pewnym opóźnieniem czasowym w stosunku do programu, sesja weszła fazę prezentacji poszczególnych referatów. Moderatorem całej sesji został ks. dr Marek Grygiel TChr – adiunkt przy katedrze Historii Kościoła w XIX i XX w. KUL. Bardzo bogaty i różnorodny program konferencji przewidziany na cały dzień obrad (do pobrania w .pdf tutaj) pozwolił przyjrzeć się możliwościom wprowadzania nowej ewangelizacji w różnych środowiskach emigracyjnych i na różnych odcinkach pracy duszpasterskiej wśród Polonii.

W części konferencji poświęconej roli mediów w dziele nowej ewangelizacji migrantów ks. Wiesław Wójcik, dyrektor IDE wręczył „dyplomy uznania i wdzięczności za permanentną formację i umacnianie wiary naszych rodaków żyjących na obczyźnie oraz za ożywczego ducha wspierania nowej ewangelizacji” redaktorom naczelnym tygodnika katolickiego „Niedziela”, katolickiego dwumiesięcznika ewangelizacyjnego „Miłujcie się” i miesięcznika biblijno-liturgicznego „Msza Święta”. Natomiast Katolicka Agencja Informacyjna otrzymała srebrny pierścień im. bł. Jana Pawła II. Nagrodę odebrał prezes i redaktor naczelny KAI Marcin Przeciszewski.

Na zakończenie całość podsumowali dziękując prelegentom za przedstawione referaty i wszystkim za uczestnictwo: organizator ks. Wiesław Wójcik i wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego ks. Krzysztof Grzelak. Konferencja zakończyła się o godz. 17.40.

Obszerna relacja oraz dokumentacja tekstowa i audiowizualna na stronie Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego www.ide.chrystusowcy.pl


20 listopada 2012r. 3729 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne