Dnia 1 marca w kaplicy pałacu arcybiskupiego w Poznaniu odbyła się ostatnia sesja trwającego od 12 października ub. roku dochodzenia uzupełniającego procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego i założyciela zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla - wspólnot zakonnych, których szczególnym charyzmatem jest opieka na rodakami za granicą. 
Sesji przewodniczył, w obecności ks. abpa Stanisława Gądeckiego, jego delegat ks. dr Rafał Pajszczyk. W dochodzeniu, które polegało na przesłuchaniu dodatkowych świadków, brali udział także promotor sprawiedliwości ks. dr Ryszard Rybak, oraz notariusze s. Lidia Nowak MChR i ks. Robert Biel SChr. Podczas sesji podpisano ostatnie dokumenty a następnie zaplombowane oryginały akt przekazano do archiwum kurii metropolitarnej, natomiast ich wierną kopię przetłumaczoną na język włoski, także zamkniętą i opieczętowaną, przekazano postulatorowi sprawy ks. Tomaszowi Porzyckiemu SChr, który otrzymał zadanie portitora zobowiązanego do dostarczenia ich do Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Na zakończenie przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Tomasz Sielicki podziękował wszystkim, za sprawne wypełnienie wskazań dykasterii watykańskiej i stwierdził, że jest to kolejny ważny krok zbliżający nas do beatyfikacji Ojca Ignacego. Przed udzieleniem błogosławieństwa ks. Arcybiskup wyraził pragnienie, aby Sługa Boży był nie tylko szczególnym orędownikiem założonych przez siebie zgromadzeń zakonnych, ale także Archidiecezji Poznańskiej, w której został wyświęcony na kapłana i pracował do chwili wybrania go przez wielkiego Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda na organizatora nowego zgromadzenia zakonnego dla opieki nad polską emigracją. 

Wcześniej, przy grobie Sługi Bożego w małej kaplicy Domu Generalnego księży chrystusowców w Poznaniu, przełożony generalny przewodniczył Mszy św. w intencji wyniesienia do chwały ołtarzy Ojca Ignacego Posadzego. Kilka zdjęć tutaj


01 marca 2011r. 3404 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne