W uroczystość Św. Józefa, w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu świętowaliśmy złoty jubileusz życia zakonnego brata Wawrzyńca Sobieckiego. O godz. 10.30 rozpoczęła się uroczysta koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem i z homilią wikariusza generalnego ks. Krzysztofa Grzelaka. Podczas Eucharystii br. Wawrzyniec odnowił swoje ślubowanie zakonne oraz otrzymał specjalne papieskie błogosławieństwo. Na uroczystość przyjechali nasi bracia zakonni z Ziębic, Łomianek i Puszczykowa, by razem z dostojnym Jubilatem dziękować Panu Bogu za dar powołania i zakonnej posługi. Św. Józef jest bowiem szczególnym patronem naszych braci, a w jego uroczystość składali swoje zakonne śluby. Kilka zdjęć tutaj

Br. Wawrzyniec Sobiecki urodził się 24 lipca 1942 r. w miejscowości Czermno. Wstąpił do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej 15 września 1959 r., zaś 18 marca 1960 r. rozpoczął kanoniczny nowicjat. Pierwszą profesję zakonną złożył 19 marca 1961 r. w Ziębicach. Profesję dozgonną złożył 18 marca 1967 r. w Poznaniu. Po pierwszych ślubach zakonnych pracował w Domu Głównym w Poznaniu. Następnie 2 września 1980 r. został skierowany do domu zakonnego w Ziębicach. Od marca 1981 r. pracował w domu zakonnym w Łomiankach. W latach 1995-1998 pełnił misję w Budapeszcie; a w latach 1998-1999 w Genzano di Roma. 10 października 1999 r. został przeniesiony do domu zakonnego w Częstochowie. Następnie od października 2001 r. został skierowany do domu zakonnego w Zakopanem, gdzie pracował do jego zniesienia na stanowisku gospodarza domu wypoczynkowego i kucharza. Od sierpnia 2008 r. skierowany do domu zakonnego w Częstochowie. Czasowo przebywa w Domu Głównym w Poznaniu. 


20 marca 2011r. 3456 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne