W dniach 18-21 listopada 2013 r. do Rzymu przybyli duszpasterze posługujący naszym rodakom w różnych zakątkach świata. Inicjatorem tej pielgrzymki do grobów Świętych Apostołów Piotra i Pawła w kończącym się Roku Wiary był ks. bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego rozesłał zaproszenia i powiadomił ok. tysiąc duszpasterzy polskich na obczyźnie. Przybyło ponad 120 księży, w tym 35 chrystusowców. Modliliśmy się o umocnienie wiary począwszy od grobu św. Pawła z abp Z. Zimowskim, przy grobie bł. Jana Pawła II z kard. Z. Grocholewskim, w bazylice Ducha Świętego z Prymasem Polski abpem J. Kowalczykiem oraz w bazylice św. Jana na Lateranie z abpem Szczepanem Wesołym. Ta pierwsza pielgrzymka duszpasterstw polonijnych zjednoczyła i dała możliwość poznania się, wymienienia doświadczeń i „dotknięcia” wiary Apostołów narodów.

W ramach pielgrzymki odbyło się także sympozjum naukowe przy kościele św. Stanisława Biskupa przygotowane przez ks. bpa Wiesława Lechowicza i ks. Jana Główczyka, nowego koordynatora PMK we Włoszech na temat posługi duszpasterskiej polskiej emigracji. Wśród zaproszonych prelegentów był kard. A. Veglio, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, który przedstawił niezwykle interesujący referat: „Polscy misjonarze w służbie emigracji polskiej” (do pobrania w .pdf), w którym mocno zaznaczył, że duszpasterz emigracyjny musi być człowiekiem – pomostem, znającym język i ceniącym kulturę kraju przyjmującego migrantów. Ma on być też w harmonii z biskupem miejsca i pomagać integrować z miejscowym Kościołem i społeczeństwem. Duszpasterz taki musi mieć ducha misyjnego, ale też winien chronić tożsamość swych wiernych.

Z wielką radością „duszpasterze – pielgrzymi” wysłuchali na placu św. Piotra słów Ojca Świętego Franciszka: „Drodzy księża, dobrze wiecie, że emigracja – jakiekolwiek byłyby jej przyczyny – niesie ze sobą wiele trosk, problemów i zagrożeń, spowodowanych oderwaniem od korzeni historycznych, kulturowych a często rodzinnych. Z gorliwością starajcie się wychodzić naprzeciw potrzebom waszych rodaków i troszczcie się o ich duchowy rozwój. Pomóżcie im, by zachowali wiarę i byli jej świadkami w społecznościach, w których przyszło im żyć. Niech towarzyszy wam Boże błogosławieństwo!"

Dziękuję współbraciom za ten czas modlitwy, otwartości na łaskę wiary i radosnej jedności. Wyjechaliśmy z Wiecznego Miasta ubogaceni oraz pełni nowej energii do ewangelizowania i „szukania zagubionych owiec”.

ks. Wiesław Wójcik TChr
dyrektor IDE
Wiecej informacji na stronie Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego.
Kilka zdjęć w serwisie KAI tutaj.
Relacja serwisu Radia Watykańskiego:
W ostatnich dniach Roku Wiary z pielgrzymką do grobów apostołów Piotra i Pawła przybyli duszpasterze polskiej emigracji z całego świata. Przez cztery dni będą dzielić się doświadczeniami pracy na obczyźnie, a także wspólnie modlić się i przemierzać najważniejsze miejsca Wiecznego Miasta. O celach pielgrzymki mówi jej organizator, delegat episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz.

„Pierwszym motywem zorganizowania tego rodzaju pielgrzymki był Rok Wiary, a więc motywacja ściśle duchowa i religijna. Chcemy jako kapłani u grobu św. Piotra i bł. Jana Pawła II, również przebywając w Bazylikach Wielkich Rzymu pogłębić naszą wiarę, pomodlić się za naszą posługę wśród polskich emigrantów i równocześnie pomodlić się za tych, wśród których żyjemy i których posługą duszpasterską obejmujemy.

Drugi motyw jest bardziej „emigracyjny”, związany z integracją tego środowiska. Sądzę, że bardzo ważną jest rzeczą, żeby również duszpasterze spotykali się ze sobą, wymieniali swoje doświadczenia, rozmawiali ze sobą. Tego rodzaju spotkania na pewno będą mieć wpływ również na codzienną ich pracę.

Kolejnym argumentem i motywem, który stoi za organizacją tej pielgrzymki, jest więź z Kościołem powszechnym. Polscy księża, pracujący w różnych krajach, mają kontakt z polskim Kościołem, z polskimi biskupami, ale również z biskupami miejscowymi, czyli to doświadczenie Kościoła powszechnego może jest większe nawet niż w kraju. Stąd zależało nam bardzo by w czasie tych kilku dni spotkać się z przedstawicielami kongregacji, by w ten sposób poczuć bliskość Kościoła powszechnego” – powiedział bp Lechowicz.
lg/ rv


23 listopada 2013r. 2725 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne