Kurytyba jest szczególnym miastem w Brazylii, gdzie mamy wiele śladów ukazujących wieloraki wkład w rozwój tego kraju i obecność w nim Polaków. W centrum tego miasta znajduje się park poświęcony polskiej etnii i noszący imię papieża Jana Pawła II. Wspomniany park powstał po wizycie Ojca św. w Kurytybie. Jest to nie tylko skansen polski, w którym ustawiono siedem chat zbudowanych przez polskich osadników, ale także centrum polskiej kultury i religijności. Jedna z chat była ustawiona na stadionie „Couto Pereira”, gdzie podczas spotkania Jana Pawła II z Polonią brazylijską (5 lipca 1980 r.) podejmowano Papieża chlebem i solą. Obecnie ten drewniany dom jest kaplicą z obrazem Pani Jasnogórskiej oraz pamiątkami związanymi z pobytem Jana Pawła II w Kurytybie.

Każdego dnia (z wyjątkiem poniedziałku; park jest traktowany przez miejscowe władze jako muzeum. W tym dniu wszystkie muzea brazylijskie są zamknięte) dom jest nawiedzany przez liczne grupy, indywidualnych Polonusów, Brazylijczyków, którzy modlą się w wielkim skupieniu. Od samego początku park został oddany przez zarząd miasta pod opiekę Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii.

Na przestrzeni 30-letniej historii park polski Jana Pawła II odwiedziło wiele osobistości z naszej Ojczyzny. Wymienię tylko najważniejsze osoby: kardynał Józef Glemp – Prymas Polski, Lech Wałęsa – prezydent RP, marszałek senatu – prof. Andrzej Stelmachowski, arcybiskup Szczepan Wesoły (wielokrotnie) z Rzymu…

Obecny Prymas Polski – arcybiskup Józef Kowalczyk podczas listopadowej wizyty duszpasterskiej wśród brazylijskiej Polonii znalazł również czas na to, aby nawiedzić to szczególne dla Polonii miejsce, jakim jest park papieża Jana Pawła II. W księdze pamiątkowej Prymas Polski napisał: „Z prawdziwym podziwem i szacunkiem oglądam część Parku Narodowego w Kurytybie która upamiętnia pierwszych emigrantów polskich do Brazylii, a także wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Brazylii ze szczególnym uwzględnieniem Kurytyby stolicy tego stanu Paraná. To symboliczny wyraz kultury duchowej, której wyrazicielami byli polscy emigranci i ich potomkowie. Na ręce Pani Danuty, która troszczy się o ten obraz Polski i Polaków w tym Parku, a także Rektorowi Polskiej Misji Duszpasterskiej w Brazylii, ks. dr Zdzisławowi Malczewskiemu, składam podziękowanie za tę obecność naszej Ojczyzny w tym Kraju. Kurytyba, 12. XI. 2013 r. + Józef Kowalczyk, Prymas Polski”.

W pierwszą niedzielę Adwentu (1 grudnia) w parku polskim papieża Jana Pawła II w Kurytybie odbywały się jasełka. Podczas całej niedzieli park wypełnił się Polonusami i Brazylijczykami biorącymi udział w wydarzeniach ukazujących tradycje, kulturę i religijność polską. W dwóch domach koordynatorka parku przygotowała specjalną wystawę polskich szopek. Tej niedzieli było wiele przedstawień grup folklorystycznych, smakołyków polskich. Uwieńczeniem była popołudniowa, piękna prezentacja Jasełek w wykonaniu grupy folklorystycznej "Wisła" z Kurytyby.

Rektor PMK w Brazylii zamknął tę bogatą kulturowo-religijną niedzielę przemówieniem, w którym podziękował wszystkim za zaangażowanie, prezentacje naszego bogactwa duchowego i kulturowego. Szczególne słowa podziękowania skierował do polonijnego chóru Jana Pawła II, zespołu „Wisła” oraz pani Danuty Lisicki de Abreu za zaangażowanie i pracę, które czynią z naszego polskiego parku szczególne miejsce żywotności, koloru, muzyki i religijności. Przemówienie rektor zakończył udzieleniem wszystkich błogosławieństwa i życzeniami dobrego przeżywania Adwentu.

Zdjęcia z jasełek w wykonaniu zespołu "Wisła" można zobaczyć na stronie PMK w Brazylii: www.polska-misja.com.br

Z serdecznym pozdrowieniem dla wszystkich Współbraci i Czytelników kalendarium, z wiosennej, błogosławionej brazylijskiej ziemi –

ks. Zdzisław Malczewski SChr
rektor PMK


02 grudnia 2013r. 3762 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne