Uprzejmie informujemy naszych Drogich Współbraci o ukazaniu się periodyku "POLONICUS" wydawanego przez Polską Misję Katolicką w Brazylii. Z pewnością jest to czasopismo "sui generis" wśród publikacji polonijnych. Jest to pismo o charakterze naukowym i ukazuje się w języku portugalskim. Periodyk wychodzi od 2010 r. i jest kontynuacją pisma „Projeções„, które ukazywało się pod moją redakcją w latach 1999-2009. W sumie opublikowaliśmy drukiem 20 numerów. W każdym numerze naszego periodyku „POLONICUS” zamieszczamy w języku polskim wstęp i spis treści. Na końcu każdego artykułu znajduje się także streszczenie w języku polskim.

Poniżej zamieszczam fragment Wstępu do najnowszego numeru naszego czasopisma.

"Otwierając tegoroczny podwójny numer naszego periodyku chciałbym bardzo przeprosić naszych Drogich Czytelników za to, że niestety nie udało nam się wydać, według naszych założeń redakcyjnych, dwóch numerów. Powód? To nie jest brak materiałów do publikacji. Jedynym, zasadniczym powodem jest brak zaplecza finansowego. Z początkiem tego roku liczyliśmy bardzo na wsparcie finansowe od jednej organizacji pozarządowych w Polsce, która ma na celu, między innymi, wspieranie inicjatyw wydawniczych społeczności polonijnej. Niestety, mimo przesłania projektu wydawniczego w ubiegłym roku, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Ten podwójny numer „Polonicusa” ukazuje się dzięki zrozumieniu i konkretnemu wsparciu finansowego, jakiego udzielił naszemu pismu ks. Ryszard Głowacki SChr – przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego! W tym miejscu imieniem naszych Czytelników, jak też i własnym, wyrażam bardzo serdeczne podziękowanie mojemu Przełożonemu zakonnemu z Polski za wyjście naprzeciw naszym potrzebom i przekazanie odpowiedniej sumy na pokrycie kosztów wydania tego numeru „Polonicusa”!

Obecne wydanie czasopisma dedykujemy śp. ks. Benedyktowi Grzymkowskiemu SChr, który zmarł 13 lutego br. Ta nasza dedykacja jest wyrazem wdzięczności zespołu redakcyjnego za wsparcie moralne, duchowe, jakiego nam udzielał w naszej polonijnej pracy wydawniczej. Jego troskliwość o wartości religijne, moralne i kulturowe podczas posługi w Brazylii zasługuje na upamiętnienie i wdzięczność! ..."

Do pobrania tutaj!

Życzę pożytecznej i miłej lektury i pozdrawiam z tropikalnej Ziemi Krzyża Południa -

ks. Zdzisław Malczewski SChr

28 grudnia 2013r. 2767 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2022 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne